Xổ số Bạc Liêu

Thứ tư ngày 01-04-2020
Đặc biệt 313713 Đầu Đuôi
0 3
Giải nhất 10519 1 3, 9
Giải nhì 17180 2
Giải ba 66885 49990 3 3, 7
Giải tư 32333 44776 60651 4 0, 3
93994 97295 20760 62340 5 1
Giải năm 4703 6 0
Giải sáu 0593 5994 7137 7 6
Giải bảy 680 8 0, 5, 0
Giải tám 43 9 0, 4, 5, 3, 4

Xổ số Bạc Liêu

Thứ ba ngày 31-03-2020
Đặc biệt 313713 Đầu Đuôi
0 3
Giải nhất 10519 1 3, 9
Giải nhì 17180 2
Giải ba 66885 49990 3 3, 7
Giải tư 32333 44776 60651 4 0, 3
93994 97295 20760 62340 5 1
Giải năm 4703 6 0
Giải sáu 0593 5994 7137 7 6
Giải bảy 680 8 0, 5, 0
Giải tám 43 9 0, 4, 5, 3, 4

Xổ số Bạc Liêu

Thứ ba ngày 24-03-2020
Đặc biệt 986587 Đầu Đuôi
0 6, 0, 1, 6
Giải nhất 90574 1 6, 1, 0
Giải nhì 12083 2
Giải ba 21006 87631 3 1, 1
Giải tư 22758 50572 31116 4
39911 73600 51701 37490 5 8, 6, 4
Giải năm 8031 6
Giải sáu 1898 8256 2410 7 4, 2
Giải bảy 354 8 7, 3
Giải tám 06 9 0, 8

Xổ số Bạc Liêu

Thứ ba ngày 17-03-2020
Đặc biệt 164525 Đầu Đuôi
0 0, 9, 8
Giải nhất 93481 1
Giải nhì 77683 2 5, 1
Giải ba 47342 71200 3 0, 7
Giải tư 71809 93653 54978 4 2, 7
56764 26575 49630 53621 5 3
Giải năm 8037 6 4
Giải sáu 3689 7170 8085 7 8, 5, 0
Giải bảy 947 8 1, 3, 9, 5
Giải tám 08 9

Xổ số Bạc Liêu

Thứ ba ngày 10-03-2020
Đặc biệt 964406 Đầu Đuôi
0 6, 6, 9, 3
Giải nhất 59384 1
Giải nhì 81830 2 8, 7
Giải ba 86728 62333 3 0, 3, 0, 6
Giải tư 73127 95606 08763 4 1
73570 43568 00299 10130 5 7
Giải năm 8136 6 3, 8, 7
Giải sáu 6967 7709 9457 7 0
Giải bảy 103 8 4
Giải tám 41 9 9

Xổ số Bạc Liêu

Thứ ba ngày 03-03-2020
Đặc biệt 084706 Đầu Đuôi
0 6, 7
Giải nhất 21124 1 7, 1, 6
Giải nhì 43866 2 4
Giải ba 37236 45453 3 6, 1
Giải tư 10050 58717 42231 4
63907 06760 85979 75556 5 3, 0, 6, 9
Giải năm 4411 6 6, 0
Giải sáu 8073 0816 6972 7 9, 3, 2
Giải bảy 859 8
Giải tám 96 9 6

Xổ số Bạc Liêu

Thứ ba ngày 25-02-2020
Đặc biệt 906581 Đầu Đuôi
0 4, 3
Giải nhất 30430 1 2, 2, 6
Giải nhì 52412 2 0, 9
Giải ba 69112 98904 3 0, 4, 0
Giải tư 78168 40534 51741 4 1, 7
19547 21477 89120 37616 5 9
Giải năm 4530 6 8
Giải sáu 8503 3095 1129 7 7
Giải bảy 899 8 1
Giải tám 59 9 5, 9

Xổ số Bạc Liêu

Thứ ba ngày 18-02-2020
Đặc biệt 631710 Đầu Đuôi
0 9, 2
Giải nhất 42086 1 0, 3, 7
Giải nhì 43024 2 4
Giải ba 09868 72249 3 9
Giải tư 11291 11709 81613 4 9, 5
15102 85457 80496 93686 5 7, 6, 4, 6
Giải năm 8245 6 8
Giải sáu 1656 1754 4317 7
Giải bảy 639 8 6, 6
Giải tám 56 9 1, 6

Xổ số Bạc Liêu

Thứ ba ngày 11-02-2020
Đặc biệt 808233 Đầu Đuôi
0
Giải nhất 18163 1 5, 1, 0
Giải nhì 44856 2 7, 8, 2
Giải ba 51273 39755 3 3, 5
Giải tư 86935 36615 40327 4 8, 3
53628 08467 37111 67922 5 6, 5
Giải năm 3882 6 3, 7
Giải sáu 1771 6848 6410 7 3, 1, 9
Giải bảy 079 8 2
Giải tám 43 9

Xổ số Bạc Liêu

Thứ ba ngày 04-02-2020
Đặc biệt 794431 Đầu Đuôi
0 0, 6
Giải nhất 85725 1
Giải nhì 27942 2 5, 0
Giải ba 71650 25520 3 1, 8, 2, 9
Giải tư 39744 90738 91232 4 2, 4
60200 37598 44075 78569 5 0
Giải năm 6539 6 9
Giải sáu 0675 3299 0386 7 5, 5
Giải bảy 406 8 6, 4
Giải tám 84 9 8, 9