Xổ số Bình Định

Thứ năm ngày 26-03-2020
Đặc biệt 127054 Đầu Đuôi
0 9, 5
Giải nhất 08844 1 1
Giải nhì 95247 2 0, 4
Giải ba 65572 95160 3 4
Giải tư 46792 24895 89409 4 4, 7
58882 23511 78060 72020 5 4, 4
Giải năm 7654 6 0, 0, 5
Giải sáu 5834 9824 8405 7 2
Giải bảy 265 8 2, 2
Giải tám 82 9 2, 5

Xổ số Bình Định

Thứ năm ngày 19-03-2020
Đặc biệt 668277 Đầu Đuôi
0 9, 2, 0, 7
Giải nhất 80109 1 1, 7, 2, 1
Giải nhì 10311 2 9
Giải ba 70365 31977 3 5
Giải tư 47317 94760 82249 4 9
08653 63612 46402 60335 5 3
Giải năm 0800 6 5, 0
Giải sáu 2284 7407 6811 7 7, 7
Giải bảy 581 8 4, 1
Giải tám 29 9

Xổ số Bình Định

Thứ năm ngày 12-03-2020
Đặc biệt 516004 Đầu Đuôi
0 4, 1
Giải nhất 47885 1 3, 0
Giải nhì 92201 2
Giải ba 05662 45653 3 3
Giải tư 32813 39074 83810 4
86388 30679 33176 88481 5 3
Giải năm 3798 6 2, 3, 4, 4
Giải sáu 7073 8363 4333 7 4, 9, 6, 3
Giải bảy 264 8 5, 8, 1
Giải tám 64 9 8

Xổ số Bình Định

Thứ năm ngày 05-03-2020
Đặc biệt 756935 Đầu Đuôi
0 9, 6
Giải nhất 57363 1 4, 9
Giải nhì 35048 2 5
Giải ba 91809 81025 3 5, 0, 8, 7, 4
Giải tư 73062 46191 98630 4 8
12214 56760 23991 02568 5
Giải năm 9498 6 3, 2, 0, 8
Giải sáu 9219 5506 4838 7
Giải bảy 637 8
Giải tám 34 9 1, 1, 8

Xổ số Bình Định

Thứ năm ngày 27-02-2020
Đặc biệt 707716 Đầu Đuôi
0 9, 7
Giải nhất 57809 1 6, 4
Giải nhì 16138 2 3, 4, 5
Giải ba 69833 04158 3 8, 3, 9, 5, 2
Giải tư 14150 26847 53523 4 7, 5
80707 59445 71024 85439 5 8, 0, 3
Giải năm 6353 6
Giải sáu 1035 8032 1925 7
Giải bảy 884 8 4
Giải tám 14 9

Xổ số Bình Định

Thứ năm ngày 20-02-2020
Đặc biệt 626262 Đầu Đuôi
0 3, 9
Giải nhất 78186 1 0, 7
Giải nhì 93659 2 6, 0, 7, 8
Giải ba 00610 28240 3 8, 4
Giải tư 01938 51234 27126 4 0
40417 01703 42063 97381 5 9, 1
Giải năm 1220 6 2, 3, 4
Giải sáu 5609 4964 2527 7
Giải bảy 828 8 6, 1
Giải tám 51 9

Xổ số Bình Định

Thứ năm ngày 13-02-2020
Đặc biệt 388470 Đầu Đuôi
0 1, 7, 0
Giải nhất 72746 1
Giải nhì 73401 2 4
Giải ba 47298 74668 3 4, 4
Giải tư 24873 90795 05607 4 6
44292 84134 13360 16600 5 9
Giải năm 6870 6 8, 0
Giải sáu 0524 9559 7934 7 0, 3, 0
Giải bảy 986 8 6
Giải tám 92 9 8, 5, 2, 2

Xổ số Bình Định

Thứ năm ngày 06-02-2020
Đặc biệt 560765 Đầu Đuôi
0
Giải nhất 51330 1 9, 8
Giải nhì 40155 2 9, 0
Giải ba 68129 21020 3 0, 8, 1, 2
Giải tư 33874 03538 10619 4 8, 3, 1
15348 88643 03976 11731 5 5, 4
Giải năm 8354 6 5, 5
Giải sáu 7541 1332 3818 7 4, 6
Giải bảy 090 8
Giải tám 65 9 0

Xổ số Bình Định

Thứ năm ngày 30-01-2020
Đặc biệt 624288 Đầu Đuôi
0 9, 6, 4, 6
Giải nhất 81810 1 0, 3, 5
Giải nhì 17447 2
Giải ba 97059 29065 3 7
Giải tư 30237 17013 96809 4 7, 1
55741 78015 34261 96006 5 9, 2, 4
Giải năm 5552 6 5, 1
Giải sáu 1904 7788 9685 7
Giải bảy 354 8 8, 8, 5
Giải tám 06 9

Xổ số Bình Định

Thứ năm ngày 23-01-2020
Đặc biệt 808407 Đầu Đuôi
0 7, 7, 0, 4, 6
Giải nhất 10807 1 3, 4, 6, 9
Giải nhì 82088 2 3
Giải ba 34790 71356 3 3
Giải tư 34300 64523 97798 4 3
73233 49674 51704 02913 5 6
Giải năm 4314 6
Giải sáu 6270 7016 6019 7 4, 0
Giải bảy 406 8 8
Giải tám 43 9 0, 8