Xổ số Bình Dương

Thứ sáu ngày 27-03-2020
Đặc biệt 011453 Đầu Đuôi
0
Giải nhất 17510 1 0, 9
Giải nhì 90623 2 3, 8, 9, 1
Giải ba 56542 38819 3
Giải tư 01643 63788 57366 4 2, 3, 8
68448 58052 42957 36628 5 3, 2, 7
Giải năm 0860 6 6, 0, 0
Giải sáu 3329 3296 5421 7 3
Giải bảy 873 8 8
Giải tám 60 9 6

Xổ số Bình Dương

Thứ sáu ngày 20-03-2020
Đặc biệt 959197 Đầu Đuôi
0 9
Giải nhất 47245 1 0, 1
Giải nhì 88590 2 3
Giải ba 42610 77265 3 3
Giải tư 03011 01849 05433 4 5, 9
79352 88309 89268 81075 5 2
Giải năm 4462 6 5, 8, 2, 1, 1
Giải sáu 6261 1077 9179 7 5, 7, 9
Giải bảy 023 8
Giải tám 61 9 7, 0

Xổ số Bình Dương

Thứ sáu ngày 13-03-2020
Đặc biệt 594682 Đầu Đuôi
0 5, 8, 4
Giải nhất 19993 1 9, 1
Giải nhì 22185 2
Giải ba 22670 39119 3 0, 7
Giải tư 03698 00178 18305 4 2
64394 95708 25299 91030 5 4
Giải năm 8681 6
Giải sáu 3554 1742 8111 7 0, 8
Giải bảy 504 8 2, 5, 1
Giải tám 37 9 3, 8, 4, 9

Xổ số Bình Dương

Thứ sáu ngày 06-03-2020
Đặc biệt 979886 Đầu Đuôi
0 4
Giải nhất 10912 1 2
Giải nhì 56651 2 5, 2, 5
Giải ba 81225 69046 3 3, 1
Giải tư 82259 61333 60776 4 6
33668 76895 87889 05360 5 1, 9
Giải năm 2722 6 8, 0
Giải sáu 6931 9025 0504 7 6
Giải bảy 696 8 6, 9, 3
Giải tám 83 9 5, 6

Xổ số Bình Dương

Thứ sáu ngày 28-02-2020
Đặc biệt 654620 Đầu Đuôi
0 5
Giải nhất 29728 1
Giải nhì 97076 2 0, 8
Giải ba 89696 91365 3 0
Giải tư 72471 88962 63987 4 4, 5
56371 23489 01888 89462 5
Giải năm 9330 6 5, 2, 2
Giải sáu 6475 9071 2005 7 6, 1, 1, 5, 1
Giải bảy 444 8 7, 9, 8
Giải tám 45 9 6

Xổ số Bình Dương

Thứ sáu ngày 21-02-2020
Đặc biệt 882650 Đầu Đuôi
0 5, 4
Giải nhất 49605 1 5, 8
Giải nhì 54590 2 4
Giải ba 29624 99515 3 8, 6
Giải tư 82038 33577 78661 4 4
36736 94064 05570 48504 5 0, 8
Giải năm 3292 6 1, 4
Giải sáu 6958 1518 8444 7 7, 0
Giải bảy 883 8 3
Giải tám 91 9 0, 2, 1

Xổ số Bình Dương

Thứ sáu ngày 14-02-2020
Đặc biệt 561317 Đầu Đuôi
0 8, 2, 9
Giải nhất 43399 1 7, 9
Giải nhì 21299 2 3
Giải ba 35466 77355 3 8
Giải tư 36368 68908 80902 4
94495 52999 98186 48576 5 5, 6
Giải năm 3323 6 6, 8
Giải sáu 5419 5156 5438 7 6
Giải bảy 290 8 6
Giải tám 09 9 9, 9, 5, 9, 0

Xổ số Bình Dương

Thứ sáu ngày 07-02-2020
Đặc biệt 161425 Đầu Đuôi
0 0
Giải nhất 92115 1 5
Giải nhì 76936 2 5, 8, 4, 0
Giải ba 29600 24248 3 6
Giải tư 22656 94341 72075 4 8, 1, 1
02528 62250 56169 29641 5 6, 0, 8
Giải năm 3894 6 9, 4
Giải sáu 9524 9276 5164 7 5, 6
Giải bảy 020 8
Giải tám 58 9 4

Xổ số Bình Dương

Thứ sáu ngày 31-01-2020
Đặc biệt 465792 Đầu Đuôi
0
Giải nhất 43168 1 8, 7
Giải nhì 06318 2 8, 8, 0, 1, 9
Giải ba 91736 37099 3 6, 6, 5
Giải tư 45057 00228 10476 4 8
59228 30617 48520 55556 5 7, 6, 3
Giải năm 1553 6 8
Giải sáu 1636 0421 2735 7 6
Giải bảy 829 8
Giải tám 48 9 2, 9

Xổ số Bình Dương

Thứ sáu ngày 24-01-2020
Đặc biệt 086430 Đầu Đuôi
0 1, 9, 3, 9
Giải nhất 13018 1 8
Giải nhì 68380 2
Giải ba 38356 54661 3 0
Giải tư 49241 49190 30701 4 1, 0
22309 93540 50452 24178 5 6, 2
Giải năm 3803 6 1, 3, 3
Giải sáu 2209 0078 7663 7 8, 8
Giải bảy 463 8 0, 5
Giải tám 85 9 0