Xổ số Cần Thơ

Thứ tư ngày 01-07-2020
Đặc biệt 854481 Đầu Đuôi
0 1
Giải nhất 90327 1 6
Giải nhì 22029 2 7, 9, 0, 5
Giải ba 32865 76520 3 9
Giải tư 44525 94792 34268 4 3
52758 92989 86343 08139 5 8
Giải năm 6701 6 5, 8, 1
Giải sáu 2061 1416 3874 7 4, 3
Giải bảy 873 8 1, 9
Giải tám 94 9 2, 4

Xổ số Cần Thơ

Thứ tư ngày 24-06-2020
Đặc biệt 621535 Đầu Đuôi
0 4, 2
Giải nhất 85344 1 3, 4, 2, 0
Giải nhì 46913 2 4
Giải ba 71135 90037 3 5, 5, 7, 0
Giải tư 07214 61975 31199 4 4, 9, 5
99724 30512 90304 21310 5 0, 3
Giải năm 0450 6
Giải sáu 5753 6330 7749 7 5
Giải bảy 445 8
Giải tám 02 9 9

Xổ số Cần Thơ

Thứ tư ngày 17-06-2020
Đặc biệt 675397 Đầu Đuôi
0 8, 2
Giải nhất 45222 1 0, 2
Giải nhì 51362 2 2, 9, 1
Giải ba 76393 77250 3 5, 8, 3, 6
Giải tư 46753 11335 62538 4 9
21133 95510 93612 95029 5 0, 3, 4
Giải năm 8754 6 2
Giải sáu 5436 8708 9602 7
Giải bảy 149 8
Giải tám 21 9 7, 3

Xổ số Cần Thơ

Thứ tư ngày 10-06-2020
Đặc biệt 405879 Đầu Đuôi
0 5
Giải nhất 76614 1 4
Giải nhì 23121 2 1, 0
Giải ba 52762 13048 3 7
Giải tư 37437 03070 80873 4 8, 6, 2
29346 14775 47051 53763 5 1
Giải năm 8987 6 2, 3
Giải sáu 2776 4342 5320 7 9, 0, 3, 5, 6
Giải bảy 705 8 7, 5
Giải tám 85 9

Xổ số Cần Thơ

Thứ tư ngày 03-06-2020
Đặc biệt 365332 Đầu Đuôi
0 2, 4
Giải nhất 38002 1 1
Giải nhì 87899 2
Giải ba 94887 27337 3 2, 7, 4, 4
Giải tư 78187 24786 89285 4
81561 75889 30887 06876 5 8, 6
Giải năm 2158 6 1
Giải sáu 1204 7011 7134 7 6
Giải bảy 134 8 7, 7, 6, 5, 9, 7
Giải tám 56 9 9

Xổ số Cần Thơ

Thứ tư ngày 27-05-2020
Đặc biệt 867166 Đầu Đuôi
0 6
Giải nhất 57449 1 6
Giải nhì 55846 2 8
Giải ba 48516 39395 3 2, 2, 3, 5
Giải tư 37484 40732 47543 4 9, 6, 3, 9, 8, 3
46732 71683 59649 40948 5
Giải năm 9843 6 6
Giải sáu 5533 8078 9235 7 8
Giải bảy 006 8 4, 3
Giải tám 28 9 5

Xổ số Cần Thơ

Thứ tư ngày 20-05-2020
Đặc biệt 045452 Đầu Đuôi
0 1, 8, 1
Giải nhất 97451 1 4, 9, 2
Giải nhì 98501 2 3
Giải ba 42014 92451 3 9
Giải tư 31551 06073 54639 4
80708 46261 98001 24153 5 2, 1, 1, 1, 3
Giải năm 0985 6 1
Giải sáu 3672 9419 4691 7 3, 2
Giải bảy 912 8 5
Giải tám 23 9 1

Xổ số Cần Thơ

Thứ tư ngày 13-05-2020
Đặc biệt 488552 Đầu Đuôi
0 2
Giải nhất 09325 1 9
Giải nhì 41019 2 5
Giải ba 10196 37089 3 4
Giải tư 99093 74755 62634 4 9
33702 05788 61596 04265 5 2, 5, 1, 1
Giải năm 1481 6 5, 1
Giải sáu 9351 3861 5051 7
Giải bảy 649 8 9, 8, 1, 4
Giải tám 84 9 6, 3, 6

Xổ số Cần Thơ

Thứ tư ngày 06-05-2020
Đặc biệt 419588 Đầu Đuôi
0 4, 6, 8
Giải nhất 67404 1 6, 2
Giải nhì 48906 2 5
Giải ba 94988 72945 3 6, 9
Giải tư 62716 53760 28208 4 5
34125 11866 55161 32036 5 3
Giải năm 7839 6 0, 6, 1
Giải sáu 1175 0612 3372 7 5, 2, 5
Giải bảy 253 8 8, 8
Giải tám 75 9

Xổ số Cần Thơ

Thứ tư ngày 29-04-2020
Đặc biệt 610377 Đầu Đuôi
0 7, 1
Giải nhất 42189 1 3, 6
Giải nhì 01213 2 3, 5
Giải ba 32423 52578 3
Giải tư 47125 93675 72450 4
43607 39888 14875 27692 5 0, 1
Giải năm 3801 6
Giải sáu 5081 9592 6016 7 7, 8, 5, 5
Giải bảy 751 8 9, 8, 1, 5
Giải tám 85 9 2, 2

Xổ số Cần Thơ

Thứ tư ngày 25-03-2020
Đặc biệt 643219 Đầu Đuôi
0 7, 8, 5, 7
Giải nhất 73626 1 9
Giải nhì 69997 2 6, 1
Giải ba 97541 86907 3 0
Giải tư 93808 36387 99093 4 1, 1
02905 25941 62221 64566 5 5
Giải năm 6807 6 6, 1, 3
Giải sáu 5561 3263 5070 7 0
Giải bảy 630 8 7
Giải tám 55 9 7, 3

Xổ số Cần Thơ

Thứ tư ngày 18-03-2020
Đặc biệt 144739 Đầu Đuôi
0 5
Giải nhất 68739 1
Giải nhì 85133 2 2
Giải ba 76645 00133 3 9, 9, 3, 3, 2, 8
Giải tư 59142 13641 99551 4 5, 2, 1, 1
56893 74090 71332 82405 5 1
Giải năm 3641 6 5
Giải sáu 5038 2791 8183 7
Giải bảy 322 8 3
Giải tám 65 9 3, 0, 1

Xổ số Cần Thơ

Thứ tư ngày 11-03-2020
Đặc biệt 650550 Đầu Đuôi
0 6
Giải nhất 12210 1 0, 0, 9, 8, 6
Giải nhì 04498 2 4
Giải ba 29024 96243 3 1, 9
Giải tư 87910 15019 30486 4 3, 9
33618 00816 31751 15862 5 0, 1
Giải năm 0876 6 2, 9
Giải sáu 3931 1439 1106 7 6
Giải bảy 569 8 6
Giải tám 49 9 8

Xổ số Cần Thơ

Thứ tư ngày 04-03-2020
Đặc biệt 431049 Đầu Đuôi
0
Giải nhất 02293 1 0, 9, 4, 5
Giải nhì 24084 2 3
Giải ba 83070 37233 3 3, 0
Giải tư 04710 49419 94742 4 9, 2
79294 03264 25523 31971 5 9, 0
Giải năm 6179 6 4
Giải sáu 8430 4659 3714 7 0, 1, 9
Giải bảy 750 8 4
Giải tám 15 9 3, 4

Xổ số Cần Thơ

Thứ tư ngày 26-02-2020
Đặc biệt 704378 Đầu Đuôi
0 9, 2, 5
Giải nhất 43942 1
Giải nhì 35640 2 1, 0
Giải ba 12344 92346 3 2
Giải tư 97883 61269 01732 4 2, 0, 4, 6, 4
07521 74720 88009 49057 5 7
Giải năm 5584 6 9
Giải sáu 7998 4844 9702 7 8
Giải bảy 005 8 3, 4, 1
Giải tám 81 9 8

Xổ số Cần Thơ

Thứ tư ngày 19-02-2020
Đặc biệt 214910 Đầu Đuôi
0 9, 3, 7
Giải nhất 25815 1 0, 5, 0, 2
Giải nhì 05009 2 3, 2, 3, 0
Giải ba 04610 02496 3 3
Giải tư 68212 96233 88623 4
92122 54903 68076 11323 5
Giải năm 8263 6 3
Giải sáu 7481 7520 3076 7 6, 6, 1
Giải bảy 507 8 1
Giải tám 71 9 6

Xổ số Cần Thơ

Thứ tư ngày 12-02-2020
Đặc biệt 372850 Đầu Đuôi
0 3, 4
Giải nhất 33711 1 1
Giải nhì 07145 2 4
Giải ba 46874 71939 3 9, 8
Giải tư 68044 59324 91403 4 5, 4, 0, 4
94670 66996 56285 33640 5 0
Giải năm 4174 6
Giải sáu 7698 0693 2304 7 4, 0, 4
Giải bảy 744 8 5
Giải tám 38 9 6, 8, 3

Xổ số Cần Thơ

Thứ tư ngày 05-02-2020
Đặc biệt 369663 Đầu Đuôi
0 9
Giải nhất 73234 1 9, 2
Giải nhì 22040 2 0
Giải ba 17289 53667 3 4, 1, 6, 0
Giải tư 22945 57619 28931 4 0, 5, 9
56336 32282 17320 17466 5
Giải năm 7909 6 3, 7, 6
Giải sáu 1630 9983 5171 7 1
Giải bảy 049 8 9, 2, 3
Giải tám 12 9

Xổ số Cần Thơ

Thứ tư ngày 29-01-2020
Đặc biệt Đầu Đuôi
0
Giải nhất 1
Giải nhì 2
Giải ba 3
Giải tư 4
5
Giải năm 6
Giải sáu 7
Giải bảy 8
Giải tám 9

Xổ số Cần Thơ

Thứ tư ngày 22-01-2020
Đặc biệt 470991 Đầu Đuôi
0 5
Giải nhất 78977 1
Giải nhì 95040 2 7
Giải ba 09693 13747 3 7
Giải tư 78464 00337 70685 4 0, 7
02989 79868 72983 31797 5 6
Giải năm 7027 6 4, 8, 2
Giải sáu 5062 6594 1556 7 7
Giải bảy 599 8 5, 9, 3
Giải tám 05 9 1, 3, 7, 4, 9