Xổ số Đà Lạt

Chủ nhật ngày 29-03-2020
Đặc biệt 864922 Đầu Đuôi
0 7, 7
Giải nhất 25784 1 1, 4, 9
Giải nhì 63894 2 2, 6
Giải ba 32307 08107 3 0, 0
Giải tư 59530 12179 94626 4 6
22284 25576 39946 41230 5
Giải năm 9811 6 5
Giải sáu 3265 5814 2774 7 9, 6, 4
Giải bảy 895 8 4, 4
Giải tám 19 9 4, 5

Xổ số Đà Lạt

Chủ nhật ngày 22-03-2020
Đặc biệt 145498 Đầu Đuôi
0 3, 9
Giải nhất 02014 1 4, 7
Giải nhì 91939 2 0, 5
Giải ba 30842 63197 3 9, 9, 1
Giải tư 31339 10190 18397 4 2, 1, 6, 0
43403 94020 80831 12579 5
Giải năm 8241 6
Giải sáu 7209 0146 5740 7 9
Giải bảy 025 8
Giải tám 17 9 8, 7, 0, 7

Xổ số Đà Lạt

Chủ nhật ngày 15-03-2020
Đặc biệt 197002 Đầu Đuôi
0 2, 3, 3, 0
Giải nhất 75485 1 6, 8
Giải nhì 17536 2 8, 1, 6
Giải ba 87428 68654 3 6, 4
Giải tư 44548 37821 94903 4 8
02252 64452 88703 46000 5 4, 2, 2
Giải năm 5274 6
Giải sáu 4916 4518 7034 7 4
Giải bảy 026 8 5, 5
Giải tám 85 9

Xổ số Đà Lạt

Chủ nhật ngày 08-03-2020
Đặc biệt 222376 Đầu Đuôi
0 2
Giải nhất 10712 1 2, 5
Giải nhì 35225 2 5, 1, 0
Giải ba 69391 40657 3 8, 7, 2
Giải tư 91421 47738 12751 4
59015 98820 41137 87158 5 7, 1, 8
Giải năm 5732 6
Giải sáu 3802 4485 5172 7 6, 2
Giải bảy 889 8 5, 9, 5
Giải tám 85 9 1

Xổ số Đà Lạt

Chủ nhật ngày 01-03-2020
Đặc biệt 535590 Đầu Đuôi
0
Giải nhất 38173 1 5
Giải nhì 95547 2 6, 1
Giải ba 93038 67395 3 8, 7, 3
Giải tư 02896 50280 90955 4 7, 1
27373 71526 78758 52015 5 5, 8, 4
Giải năm 9854 6
Giải sáu 4499 2137 6941 7 3, 3
Giải bảy 421 8 0
Giải tám 33 9 0, 5, 6, 9

Xổ số Đà Lạt

Chủ nhật ngày 23-02-2020
Đặc biệt 281572 Đầu Đuôi
0 8
Giải nhất 10921 1 5, 6, 1
Giải nhì 99420 2 1, 0, 3
Giải ba 96375 04459 3
Giải tư 43351 70859 18015 4
51623 31166 73353 02016 5 9, 1, 9, 3
Giải năm 1208 6 6, 4, 6, 6
Giải sáu 0164 7166 6066 7 2, 5
Giải bảy 711 8 0
Giải tám 80 9

Xổ số Đà Lạt

Chủ nhật ngày 16-02-2020
Đặc biệt 672718 Đầu Đuôi
0 2, 8, 2
Giải nhất 05275 1 8, 8, 2
Giải nhì 89128 2 8, 7
Giải ba 59418 45197 3 8, 7
Giải tư 95646 60902 32408 4 6, 4
64227 04202 56069 71765 5 6
Giải năm 9844 6 9, 5
Giải sáu 3938 7893 3012 7 5
Giải bảy 437 8
Giải tám 56 9 7, 3

Xổ số Đà Lạt

Chủ nhật ngày 09-02-2020
Đặc biệt 088233 Đầu Đuôi
0 0
Giải nhất 80875 1 0
Giải nhì 70035 2 6, 1
Giải ba 23945 05526 3 3, 5, 2
Giải tư 84354 64489 10721 4 5, 0
95192 77065 69600 52865 5 4
Giải năm 3640 6 5, 5
Giải sáu 4686 1732 8910 7 5, 2
Giải bảy 772 8 9, 6
Giải tám 95 9 2, 5

Xổ số Đà Lạt

Chủ nhật ngày 02-02-2020
Đặc biệt 155716 Đầu Đuôi
0 9
Giải nhất 11043 1 6, 4, 8
Giải nhì 82577 2 8
Giải ba 39686 96431 3 1, 6
Giải tư 78880 86836 59009 4 3, 1, 9
69866 55376 17664 05772 5
Giải năm 7928 6 6, 4
Giải sáu 9079 4414 1741 7 7, 6, 2, 9
Giải bảy 649 8 6, 0
Giải tám 18 9

Xổ số Đà Lạt

Chủ nhật ngày 26-01-2020
Đặc biệt 202567 Đầu Đuôi
0 5
Giải nhất 75198 1 3, 3
Giải nhì 53850 2
Giải ba 50331 85113 3 1, 6, 2
Giải tư 31783 76972 73936 4
48276 05132 98663 94582 5 0, 2
Giải năm 7593 6 7, 3, 1
Giải sáu 7571 2061 5752 7 2, 6, 1
Giải bảy 613 8 3, 2
Giải tám 05 9 8, 3