Xổ số Đà Nẵng

Thứ tư ngày 01-07-2020
Đặc biệt 269328 Đầu Đuôi
0 2, 0
Giải nhất 03661 1 4, 0
Giải nhì 81185 2 8
Giải ba 65102 60381 3 6
Giải tư 64614 50595 65899 4 1
56457 19180 97290 80486 5 7
Giải năm 0610 6 1
Giải sáu 7141 3036 0579 7 9
Giải bảy 994 8 5, 1, 0, 6
Giải tám 00 9 5, 9, 0, 4

Xổ số Đà Nẵng

Thứ bảy ngày 27-06-2020
Đặc biệt 762043 Đầu Đuôi
0 8, 7, 2
Giải nhất 75637 1 5, 2
Giải nhì 22923 2 3, 1
Giải ba 56421 47815 3 7, 9, 8, 1
Giải tư 66308 03154 04762 4 3
78058 96712 68239 43858 5 4, 8, 8
Giải năm 8779 6 2
Giải sáu 8538 0392 9207 7 9
Giải bảy 602 8
Giải tám 31 9 2

Xổ số Đà Nẵng

Thứ tư ngày 24-06-2020
Đặc biệt 740247 Đầu Đuôi
0 6, 5, 8, 1, 2
Giải nhất 98712 1 2, 3, 7
Giải nhì 34813 2 9
Giải ba 48570 46558 3 3, 0
Giải tư 80352 70133 31806 4 7
79930 48205 31770 93783 5 8, 2
Giải năm 6908 6
Giải sáu 5691 3601 1329 7 0, 0
Giải bảy 317 8 3
Giải tám 02 9 1

Xổ số Đà Nẵng

Thứ bảy ngày 20-06-2020
Đặc biệt 278297 Đầu Đuôi
0 1, 0
Giải nhất 84810 1 0, 1
Giải nhì 46465 2 3
Giải ba 99663 28057 3 4
Giải tư 14211 99734 14741 4 1, 7, 4, 6
67857 70947 90423 37644 5 7, 7, 9
Giải năm 3359 6 5, 3
Giải sáu 0201 4746 9698 7 7
Giải bảy 877 8
Giải tám 00 9 7, 8

Xổ số Đà Nẵng

Thứ tư ngày 17-06-2020
Đặc biệt 693928 Đầu Đuôi
0 4
Giải nhất 69604 1 7, 6
Giải nhì 19317 2 8, 5, 1, 8
Giải ba 19816 18644 3
Giải tư 13598 03425 27860 4 4
53473 66482 40897 49674 5 3
Giải năm 7153 6 0
Giải sáu 5221 5274 9576 7 3, 4, 4, 6
Giải bảy 028 8 2, 4
Giải tám 84 9 8, 7

Xổ số Đà Nẵng

Thứ bảy ngày 13-06-2020
Đặc biệt 418487 Đầu Đuôi
0 4
Giải nhất 24048 1 4, 2, 6
Giải nhì 56452 2 0
Giải ba 65699 48550 3 6
Giải tư 29540 77894 20485 4 8, 0, 3
22814 76712 52043 98485 5 2, 0
Giải năm 2116 6 4
Giải sáu 2636 8364 0520 7 7
Giải bảy 404 8 7, 5, 5
Giải tám 77 9 9, 4

Xổ số Đà Nẵng

Thứ tư ngày 10-06-2020
Đặc biệt 885385 Đầu Đuôi
0
Giải nhất 45264 1 8, 0, 8, 4, 0
Giải nhì 43846 2 0, 4
Giải ba 48388 86830 3 0, 6
Giải tư 60036 82518 19293 4 6, 6
84546 27510 56420 82350 5 0
Giải năm 4424 6 4, 1
Giải sáu 8287 7318 7814 7
Giải bảy 610 8 5, 8, 7
Giải tám 61 9 3

Xổ số Đà Nẵng

Thứ bảy ngày 06-06-2020
Đặc biệt 611745 Đầu Đuôi
0
Giải nhất 47455 1 8, 8
Giải nhì 22564 2 8
Giải ba 80928 16960 3 2
Giải tư 24332 24991 75986 4 5, 9
59366 30694 91250 44349 5 5, 0, 0
Giải năm 5398 6 4, 0, 6, 6
Giải sáu 6218 5918 9097 7
Giải bảy 150 8 6
Giải tám 66 9 1, 4, 8, 7

Xổ số Đà Nẵng

Thứ tư ngày 03-06-2020
Đặc biệt 283324 Đầu Đuôi
0 6
Giải nhất 40970 1 0, 3
Giải nhì 53220 2 4, 0, 7, 2
Giải ba 52587 73160 3
Giải tư 82990 40559 02799 4
98027 07522 90476 26410 5 9, 8
Giải năm 4670 6 0
Giải sáu 3558 2277 9306 7 0, 6, 0, 7
Giải bảy 197 8 7
Giải tám 13 9 0, 9, 7

Xổ số Đà Nẵng

Thứ bảy ngày 30-05-2020
Đặc biệt 153980 Đầu Đuôi
0 4, 7, 5, 1
Giải nhất 48004 1
Giải nhì 77442 2 8
Giải ba 27946 84462 3 5
Giải tư 39994 15707 44293 4 2, 6
22205 50253 88295 38682 5 3
Giải năm 7328 6 2, 7
Giải sáu 7286 0573 8601 7 3
Giải bảy 367 8 0, 2, 6
Giải tám 35 9 4, 3, 5

Xổ số Đà Nẵng

Thứ tư ngày 27-05-2020
Đặc biệt 120134 Đầu Đuôi
0 8, 8, 9
Giải nhất 38771 1 4, 2
Giải nhì 56342 2 8
Giải ba 85545 28008 3 4, 8
Giải tư 18464 07908 43169 4 2, 5
35838 25468 91128 91114 5
Giải năm 1709 6 4, 9, 8
Giải sáu 1880 8372 3986 7 1, 2
Giải bảy 012 8 0, 6, 8
Giải tám 88 9

Xổ số Đà Nẵng

Thứ bảy ngày 23-05-2020
Đặc biệt 073189 Đầu Đuôi
0
Giải nhất 30856 1 9, 4, 0
Giải nhì 74924 2 4, 8
Giải ba 50577 29953 3 6
Giải tư 84796 44928 29360 4 5
48773 21981 40074 53136 5 6, 3
Giải năm 2045 6 0, 0
Giải sáu 2819 3560 6314 7 7, 3, 4, 6
Giải bảy 476 8 9, 1
Giải tám 10 9 6

Xổ số Đà Nẵng

Thứ tư ngày 20-05-2020
Đặc biệt 313247 Đầu Đuôi
0
Giải nhất 85027 1 7, 0
Giải nhì 69340 2 7, 3, 2
Giải ba 04184 69967 3
Giải tư 76044 62217 61559 4 7, 0, 4
83493 34010 28562 83423 5 9, 2
Giải năm 0993 6 7, 2, 1
Giải sáu 8422 0090 9952 7
Giải bảy 861 8 4, 2
Giải tám 82 9 3, 3, 0

Xổ số Đà Nẵng

Thứ bảy ngày 16-05-2020
Đặc biệt 929214 Đầu Đuôi
0 3, 0
Giải nhất 03703 1 4
Giải nhì 58435 2
Giải ba 17897 89762 3 5, 9
Giải tư 07877 10339 31000 4
67372 57856 32650 51453 5 6, 0, 3, 8, 9
Giải năm 8666 6 2, 6
Giải sáu 8858 7159 7574 7 7, 2, 4, 6
Giải bảy 376 8
Giải tám 98 9 7, 8

Xổ số Đà Nẵng

Thứ tư ngày 13-05-2020
Đặc biệt 389652 Đầu Đuôi
0 3
Giải nhất 89668 1 7, 7, 6
Giải nhì 22392 2 2
Giải ba 21041 11317 3 7
Giải tư 07466 85517 39068 4 1
30288 89892 91322 33903 5 2, 5, 0
Giải năm 7616 6 8, 6, 8, 2
Giải sáu 2737 1255 2962 7
Giải bảy 594 8 8
Giải tám 50 9 2, 2, 4

Xổ số Đà Nẵng

Thứ bảy ngày 09-05-2020
Đặc biệt 188923 Đầu Đuôi
0 4, 9, 9, 3
Giải nhất 55104 1 0
Giải nhì 82188 2 3, 9
Giải ba 79437 88581 3 7
Giải tư 83095 06097 53629 4 6
02973 12981 59709 48809 5 1
Giải năm 6346 6 2, 5
Giải sáu 1410 5362 5403 7 3
Giải bảy 751 8 8, 1, 1
Giải tám 65 9 5, 7

Xổ số Đà Nẵng

Thứ tư ngày 06-05-2020
Đặc biệt 482928 Đầu Đuôi
0 7, 7, 9, 2
Giải nhất 51107 1 2, 6, 4
Giải nhì 84776 2 8, 6, 7
Giải ba 92212 86984 3 2
Giải tư 22107 65982 94626 4 8
73497 55827 01016 50109 5
Giải năm 9268 6 8
Giải sáu 8532 7791 4714 7 6
Giải bảy 348 8 4, 2
Giải tám 02 9 7, 1

Xổ số Đà Nẵng

Thứ bảy ngày 02-05-2020
Đặc biệt 012884 Đầu Đuôi
0 6, 2, 5
Giải nhất 78732 1
Giải nhì 35483 2 9
Giải ba 13063 93844 3 2, 7
Giải tư 40343 28906 02102 4 4, 3
52037 04366 71984 92289 5 7
Giải năm 9674 6 3, 6
Giải sáu 2684 3898 5329 7 4
Giải bảy 157 8 4, 3, 4, 9, 4
Giải tám 05 9 8

Xổ số Đà Nẵng

Thứ tư ngày 29-04-2020
Đặc biệt 933125 Đầu Đuôi
0 7
Giải nhất 11136 1 1
Giải nhì 32341 2 5, 7, 3
Giải ba 92465 41484 3 6, 3
Giải tư 01833 70450 49684 4 1
66407 91468 91370 34727 5 0
Giải năm 7123 6 5, 8, 8
Giải sáu 1886 2370 1611 7 0, 0
Giải bảy 468 8 4, 4, 6, 9
Giải tám 89 9

Xổ số Đà Nẵng

Thứ bảy ngày 25-04-2020
Đặc biệt 918486 Đầu Đuôi
0
Giải nhất 36078 1 9, 0, 6
Giải nhì 18328 2 8, 6, 7, 3, 8
Giải ba 13426 24783 3
Giải tư 80727 59879 87423 4 4, 3, 0
99828 83344 48343 03519 5
Giải năm 7485 6 8
Giải sáu 0810 0840 5368 7 8, 9
Giải bảy 216 8 6, 3, 5
Giải tám 98 9 8