Xổ số Đà Nẵng

Thứ tư ngày 23-09-2020
Đặc biệt 847734 Đầu Đuôi
0 2, 3, 3
Giải nhất 58759 1
Giải nhì 53702 2
Giải ba 66303 07843 3 4, 3
Giải tư 93760 80385 46865 4 3, 6, 2
59946 04433 74495 79280 5 9, 3
Giải năm 7490 6 0, 5, 3
Giải sáu 0903 0063 5873 7 3
Giải bảy 242 8 5, 0
Giải tám 53 9 5, 0

Xổ số Đà Nẵng

Thứ bảy ngày 19-09-2020
Đặc biệt 404232 Đầu Đuôi
0
Giải nhất 17893 1 8, 7
Giải nhì 25240 2 2, 9, 7
Giải ba 12468 32140 3 2, 7
Giải tư 07637 56745 16218 4 0, 0, 5, 2
14422 62142 38429 83285 5 2
Giải năm 9973 6 8
Giải sáu 8191 4927 3317 7 3, 3
Giải bảy 852 8 5
Giải tám 73 9 3, 1

Xổ số Đà Nẵng

Thứ tư ngày 16-09-2020
Đặc biệt 822011 Đầu Đuôi
0 1, 3, 2
Giải nhất 48894 1 1
Giải nhì 58001 2 7
Giải ba 13979 70347 3 3
Giải tư 23089 56803 44945 4 7, 5, 0
06840 35427 94288 98170 5 4
Giải năm 0454 6 7, 9
Giải sáu 1202 7667 2186 7 9, 0
Giải bảy 533 8 9, 8, 6
Giải tám 69 9 4

Xổ số Đà Nẵng

Thứ bảy ngày 12-09-2020
Đặc biệt 819663 Đầu Đuôi
0 2, 8, 5
Giải nhất 21056 1 0
Giải nhì 22202 2 0, 8, 5
Giải ba 74310 20569 3 1
Giải tư 99220 03278 16928 4 7, 1
14361 85125 84608 05179 5 6
Giải năm 1447 6 3, 9, 1, 1
Giải sáu 4941 4361 1794 7 8, 9
Giải bảy 205 8
Giải tám 31 9 4

Xổ số Đà Nẵng

Thứ tư ngày 09-09-2020
Đặc biệt 006936 Đầu Đuôi
0
Giải nhất 97615 1 5
Giải nhì 79286 2 7, 7
Giải ba 37874 23427 3 6, 6
Giải tư 92378 45146 11187 4 6
03270 28687 32674 97594 5 5
Giải năm 1155 6 5
Giải sáu 0582 2036 0165 7 4, 8, 0, 4, 7
Giải bảy 977 8 6, 7, 7, 2
Giải tám 27 9 4

Xổ số Đà Nẵng

Thứ bảy ngày 05-09-2020
Đặc biệt 220325 Đầu Đuôi
0
Giải nhất 43672 1 0, 9, 6
Giải nhì 77954 2 5
Giải ba 19330 09348 3 0, 9, 8
Giải tư 50639 10946 99487 4 8, 6
04310 67997 18893 00919 5 4
Giải năm 9575 6 0
Giải sáu 5760 3838 0790 7 2, 5
Giải bảy 397 8 7
Giải tám 16 9 7, 3, 0, 7

Xổ số Đà Nẵng

Thứ tư ngày 02-09-2020
Đặc biệt 310514 Đầu Đuôi
0 0, 5, 5
Giải nhất 97566 1 4, 4, 7, 3
Giải nhì 08726 2 6, 0
Giải ba 50242 53900 3 4
Giải tư 66684 42205 97934 4 2, 2, 5
44672 01370 55742 28514 5
Giải năm 0617 6 6, 2
Giải sáu 1145 1713 4820 7 2, 0
Giải bảy 405 8 4
Giải tám 62 9

Xổ số Đà Nẵng

Thứ bảy ngày 29-08-2020
Đặc biệt 932015 Đầu Đuôi
0 4, 0, 9
Giải nhất 05121 1 5, 4
Giải nhì 31068 2 1
Giải ba 02156 23643 3 5
Giải tư 11241 87804 47800 4 3, 1, 8, 7, 4
05148 71209 39947 89462 5 6, 7
Giải năm 5614 6 8, 2
Giải sáu 4292 1044 4578 7 8
Giải bảy 357 8
Giải tám 35 9 2

Xổ số Đà Nẵng

Thứ tư ngày 26-08-2020
Đặc biệt 213901 Đầu Đuôi
0 1, 3, 4, 3, 3
Giải nhất 49539 1 8, 6, 4
Giải nhì 26618 2 4
Giải ba 64503 52934 3 9, 4, 3
Giải tư 90554 76316 66004 4 2
97850 21603 28533 00803 5 4, 0
Giải năm 3982 6
Giải sáu 9124 3114 9191 7
Giải bảy 342 8 2, 0
Giải tám 80 9 1

Xổ số Đà Nẵng

Thứ bảy ngày 22-08-2020
Đặc biệt 270636 Đầu Đuôi
0 4, 8, 8
Giải nhất 63411 1 1, 8
Giải nhì 05330 2
Giải ba 30764 36304 3 6, 0
Giải tư 11108 93055 73979 4 3, 1
58477 63171 54359 43408 5 5, 9, 7
Giải năm 8474 6 4
Giải sáu 3843 6318 3594 7 9, 7, 1, 4
Giải bảy 057 8
Giải tám 41 9 4

Xổ số Đà Nẵng

Thứ tư ngày 19-08-2020
Đặc biệt 878629 Đầu Đuôi
0
Giải nhất 62767 1 9
Giải nhì 82124 2 9, 4
Giải ba 29693 51995 3 4, 3
Giải tư 77777 15353 74971 4 1, 3
17841 99334 92959 25643 5 3, 9
Giải năm 4389 6 7
Giải sáu 6585 9133 6595 7 7, 1
Giải bảy 519 8 9, 5
Giải tám 97 9 3, 5, 5, 7

Xổ số Đà Nẵng

Thứ bảy ngày 15-08-2020
Đặc biệt 657717 Đầu Đuôi
0 9
Giải nhất 66852 1 7, 6, 9
Giải nhì 96655 2 8, 4
Giải ba 43728 69141 3
Giải tư 28657 12591 16324 4 1, 7
35416 56547 62254 63479 5 2, 5, 7, 4, 0
Giải năm 1150 6
Giải sáu 1419 9690 5882 7 9
Giải bảy 295 8 2
Giải tám 09 9 1, 0, 5

Xổ số Đà Nẵng

Thứ tư ngày 12-08-2020
Đặc biệt 117721 Đầu Đuôi
0 3
Giải nhất 98968 1 9
Giải nhì 28586 2 1, 9
Giải ba 15978 03319 3 6, 6, 3
Giải tư 05736 34494 46536 4 8, 1
05475 69799 58251 65097 5 1
Giải năm 5003 6 8
Giải sáu 8685 1048 8229 7 8, 5
Giải bảy 333 8 6, 5
Giải tám 41 9 4, 9, 7

Xổ số Đà Nẵng

Thứ bảy ngày 08-08-2020
Đặc biệt 609505 Đầu Đuôi
0 5, 9, 7
Giải nhất 04181 1 9, 4
Giải nhì 02709 2 2, 7, 8
Giải ba 76143 47869 3 5
Giải tư 29577 97588 75554 4 3, 6, 1
65922 85607 17719 98914 5 4
Giải năm 5927 6 9
Giải sáu 7346 9228 8635 7 7
Giải bảy 641 8 1, 8, 6
Giải tám 86 9

Xổ số Đà Nẵng

Thứ tư ngày 05-08-2020
Đặc biệt 315628 Đầu Đuôi
0
Giải nhất 78612 1 2
Giải nhì 49026 2 8, 6, 1, 0, 3
Giải ba 91821 84481 3 0, 3
Giải tư 21744 09570 93579 4 4, 6
88430 03897 94882 85862 5
Giải năm 3346 6 2
Giải sáu 6633 5486 2520 7 0, 9
Giải bảy 789 8 1, 2, 6, 9
Giải tám 23 9 7

Xổ số Đà Nẵng

Thứ bảy ngày 01-08-2020
Đặc biệt 978315 Đầu Đuôi
0
Giải nhất 71854 1 5, 8, 2
Giải nhì 17338 2 7, 6
Giải ba 53918 78460 3 8
Giải tư 54377 25797 35796 4
80951 42786 76071 09155 5 4, 1, 5, 4, 3
Giải năm 2612 6 0
Giải sáu 0490 1354 9853 7 7, 1
Giải bảy 027 8 6
Giải tám 26 9 7, 6, 0

Xổ số Đà Nẵng

Thứ tư ngày 29-07-2020
Đặc biệt 881601 Đầu Đuôi
0 1
Giải nhất 83493 1 0, 3
Giải nhì 84662 2
Giải ba 63999 71089 3 9, 7
Giải tư 73552 08840 55792 4 0
06554 03410 74413 39453 5 2, 4, 3, 9, 8, 5
Giải năm 4239 6 2
Giải sáu 2059 4658 0790 7
Giải bảy 655 8 9
Giải tám 37 9 3, 9, 2, 0

Xổ số Đà Nẵng

Thứ bảy ngày 25-07-2020
Đặc biệt 831979 Đầu Đuôi
0 8, 9
Giải nhất 32718 1 8, 5
Giải nhì 71758 2 8, 1, 1
Giải ba 24808 08915 3 4, 4
Giải tư 07753 32655 27064 4 1
59934 06959 92375 39034 5 8, 3, 5, 9
Giải năm 7928 6 4, 1
Giải sáu 7961 3421 9609 7 9, 5
Giải bảy 721 8
Giải tám 41 9

Xổ số Đà Nẵng

Thứ tư ngày 22-07-2020
Đặc biệt 746980 Đầu Đuôi
0 3
Giải nhất 84289 1 4, 9, 7, 5
Giải nhì 32558 2 2
Giải ba 65740 69646 3
Giải tư 65883 96814 43988 4 0, 6, 5
26419 94572 40296 64785 5 8
Giải năm 4877 6
Giải sáu 7522 6617 9115 7 2, 7
Giải bảy 003 8 0, 9, 3, 8, 5
Giải tám 45 9 6

Xổ số Đà Nẵng

Thứ bảy ngày 18-07-2020
Đặc biệt 170144 Đầu Đuôi
0 5, 9
Giải nhất 71105 1 5
Giải nhì 64766 2 4, 0, 3
Giải ba 78144 85290 3 9, 5, 8
Giải tư 83441 39294 42739 4 4, 4, 1
54624 18420 40115 23435 5
Giải năm 8709 6 6, 4
Giải sáu 3338 0764 8679 7 9, 4
Giải bảy 774 8
Giải tám 23 9 0, 4