Xổ số Đắc Nông

Thứ bảy ngày 28-03-2020
Đặc biệt 589811 Đầu Đuôi
0 8, 3, 8
Giải nhất 29177 1 1, 0
Giải nhì 27033 2 0
Giải ba 39738 18148 3 3, 8, 9
Giải tư 31994 27086 17939 4 8, 5
47808 28703 39386 16920 5 4
Giải năm 6289 6 6
Giải sáu 3766 1208 7310 7 7
Giải bảy 745 8 6, 6, 9
Giải tám 54 9 4

Xổ số Đắc Nông

Thứ bảy ngày 21-03-2020
Đặc biệt 275232 Đầu Đuôi
0 2, 1, 5
Giải nhất 26040 1 0
Giải nhì 34663 2
Giải ba 82635 19955 3 2, 5
Giải tư 36344 38652 60486 4 0, 4
88310 95085 90102 47150 5 5, 2, 0, 7
Giải năm 5063 6 3, 3
Giải sáu 9801 7581 0357 7 9
Giải bảy 305 8 6, 5, 1
Giải tám 79 9

Xổ số Đắc Nông

Thứ bảy ngày 14-03-2020
Đặc biệt 335236 Đầu Đuôi
0
Giải nhất 92484 1 3, 8
Giải nhì 96113 2 7, 7, 2
Giải ba 66938 74918 3 6, 8, 2
Giải tư 10699 08427 35432 4 5, 5, 0
50027 66722 68545 49967 5 7
Giải năm 9778 6 7
Giải sáu 9091 6345 3840 7 8
Giải bảy 089 8 4, 9
Giải tám 57 9 9, 1

Xổ số Đắc Nông

Thứ bảy ngày 07-03-2020
Đặc biệt 005314 Đầu Đuôi
0 5
Giải nhất 21771 1 4, 5
Giải nhì 18937 2
Giải ba 30161 58405 3 7, 5, 9, 6, 2
Giải tư 20815 57251 14284 4 0
39535 11940 16366 46457 5 1, 7, 2
Giải năm 5739 6 1, 6, 3
Giải sáu 7636 9932 6052 7 1, 6
Giải bảy 776 8 4
Giải tám 63 9

Xổ số Đắc Nông

Thứ bảy ngày 29-02-2020
Đặc biệt 930831 Đầu Đuôi
0 0
Giải nhất 36828 1 6, 1
Giải nhì 85580 2 8
Giải ba 50432 36016 3 1, 2
Giải tư 50387 28364 21100 4
35076 73977 15272 11098 5 1
Giải năm 0551 6 4, 2
Giải sáu 7911 1377 6494 7 6, 7, 2, 7, 2
Giải bảy 762 8 0, 7
Giải tám 72 9 8, 4

Xổ số Đắc Nông

Thứ bảy ngày 22-02-2020
Đặc biệt 538349 Đầu Đuôi
0 1
Giải nhất 06930 1
Giải nhì 48222 2 2, 4, 6
Giải ba 54982 09935 3 0, 5, 4
Giải tư 90183 05024 88601 4 9
05177 21783 47457 69977 5 7, 7
Giải năm 5357 6
Giải sáu 9126 4434 2698 7 7, 7, 2
Giải bảy 996 8 2, 3, 3
Giải tám 72 9 8, 6

Xổ số Đắc Nông

Thứ bảy ngày 15-02-2020
Đặc biệt 228603 Đầu Đuôi
0 3, 8
Giải nhất 35777 1 1, 5
Giải nhì 97926 2 6
Giải ba 89234 98391 3 4, 4, 0, 3
Giải tư 79134 67543 94492 4 3, 8, 5
96711 08715 38948 25730 5 3
Giải năm 9992 6
Giải sáu 9253 0033 8793 7 7
Giải bảy 945 8
Giải tám 08 9 1, 2, 2, 3

Xổ số Đắc Nông

Thứ bảy ngày 08-02-2020
Đặc biệt 657275 Đầu Đuôi
0 5
Giải nhất 52732 1 1
Giải nhì 63677 2 8, 3
Giải ba 61061 73032 3 2, 2, 6
Giải tư 70763 93836 97292 4 6, 4
88146 23793 73511 01528 5 5
Giải năm 8944 6 1, 3
Giải sáu 9505 5055 6276 7 5, 7, 6
Giải bảy 223 8 6
Giải tám 86 9 2, 3

Xổ số Đắc Nông

Thứ bảy ngày 01-02-2020
Đặc biệt 954869 Đầu Đuôi
0 8, 9
Giải nhất 09308 1 0, 5
Giải nhì 87610 2 4, 6
Giải ba 24040 67456 3 6, 2, 7
Giải tư 47536 92532 63015 4 0, 9
54871 01524 41309 27649 5 6
Giải năm 8771 6 9, 4
Giải sáu 1626 7595 2537 7 1, 1, 8
Giải bảy 578 8
Giải tám 64 9 5

Xổ số Đắc Nông

Thứ bảy ngày 25-01-2020
Đặc biệt 097629 Đầu Đuôi
0 1
Giải nhất 89184 1 2, 5, 0, 2
Giải nhì 96562 2 9, 0
Giải ba 42485 62355 3 2, 2
Giải tư 20912 63215 51001 4 4, 8
78332 85544 76410 81332 5 5, 2
Giải năm 3581 6 2, 9
Giải sáu 0020 1848 3012 7
Giải bảy 169 8 4, 5, 1
Giải tám 52 9