Xổ số Gia Lai

Thứ sáu ngày 27-03-2020
Đặc biệt 871615 Đầu Đuôi
0 0, 7
Giải nhất 77560 1 5, 7
Giải nhì 03085 2 2, 4, 2, 4
Giải ba 17422 64724 3 5, 5, 2
Giải tư 23022 51435 71017 4
76635 89524 17354 79278 5 4, 8
Giải năm 0897 6 0
Giải sáu 2300 5632 3081 7 8
Giải bảy 307 8 5, 1
Giải tám 58 9 7

Xổ số Gia Lai

Thứ sáu ngày 20-03-2020
Đặc biệt 886252 Đầu Đuôi
0 5
Giải nhất 14858 1
Giải nhì 78187 2 8, 7, 4
Giải ba 70296 55741 3 0
Giải tư 29505 09428 35450 4 1
28155 64350 04971 98753 5 2, 8, 0, 5, 0, 3, 8, 1
Giải năm 5830 6 5
Giải sáu 7058 3651 2227 7 1
Giải bảy 365 8 7
Giải tám 24 9 6

Xổ số Gia Lai

Thứ sáu ngày 13-03-2020
Đặc biệt 148637 Đầu Đuôi
0 2
Giải nhất 69018 1 8, 5, 1
Giải nhì 44515 2 4, 6, 9, 1
Giải ba 62094 55692 3 7, 4
Giải tư 75424 69402 94134 4 0, 6, 5
32985 41926 79429 11940 5
Giải năm 1746 6
Giải sáu 7921 6845 1473 7 3
Giải bảy 311 8 5
Giải tám 98 9 4, 2, 8

Xổ số Gia Lai

Thứ sáu ngày 06-03-2020
Đặc biệt 376161 Đầu Đuôi
0 3
Giải nhất 98141 1
Giải nhì 82748 2 5, 4
Giải ba 16897 84576 3
Giải tư 62544 49425 41887 4 1, 8, 4, 1, 2, 4
05054 18382 56741 87924 5 4, 5
Giải năm 5742 6 1, 9
Giải sáu 0144 2396 4869 7 6
Giải bảy 703 8 7, 2
Giải tám 55 9 7, 6

Xổ số Gia Lai

Thứ sáu ngày 28-02-2020
Đặc biệt 366856 Đầu Đuôi
0
Giải nhất 38859 1 8, 5, 1
Giải nhì 83620 2 0, 5, 5, 8
Giải ba 80725 56225 3 2, 7
Giải tư 13989 71418 63597 4 3, 2
76885 72343 61684 54086 5 6, 9
Giải năm 2232 6
Giải sáu 2315 4728 3142 7
Giải bảy 037 8 9, 5, 4, 6
Giải tám 11 9 7

Xổ số Gia Lai

Thứ sáu ngày 21-02-2020
Đặc biệt 774015 Đầu Đuôi
0 6
Giải nhất 10838 1 5, 4
Giải nhì 86369 2 5
Giải ba 04861 89985 3 8
Giải tư 45963 95806 62496 4 6, 6
46777 03214 35168 34046 5
Giải năm 8297 6 9, 1, 3, 8, 5
Giải sáu 2425 6365 4396 7 7
Giải bảy 346 8 5
Giải tám 90 9 6, 7, 6, 0

Xổ số Gia Lai

Thứ sáu ngày 14-02-2020
Đặc biệt 687607 Đầu Đuôi
0 7, 2
Giải nhất 34720 1 5, 2
Giải nhì 18557 2 0, 4, 2
Giải ba 98940 35596 3
Giải tư 17273 73367 19141 4 0, 1
26371 09624 53693 72702 5 7, 8
Giải năm 4722 6 7, 5
Giải sáu 5365 0479 2015 7 3, 1, 9
Giải bảy 158 8
Giải tám 12 9 6, 3

Xổ số Gia Lai

Thứ sáu ngày 07-02-2020
Đặc biệt 547914 Đầu Đuôi
0 1
Giải nhất 74563 1 4
Giải nhì 43136 2 0, 2
Giải ba 07920 94983 3 6
Giải tư 34760 27562 50186 4 0, 6
00772 92796 35099 44040 5
Giải năm 4968 6 3, 0, 2, 8
Giải sáu 6596 1446 4022 7 2
Giải bảy 180 8 3, 6, 0
Giải tám 01 9 6, 9, 6

Xổ số Gia Lai

Thứ sáu ngày 31-01-2020
Đặc biệt 592566 Đầu Đuôi
0 4
Giải nhất 44070 1 6, 4, 4, 1
Giải nhì 00416 2 6, 1
Giải ba 02378 81769 3
Giải tư 08014 03714 52811 4 8, 0
73626 60284 86599 04068 5 5
Giải năm 2960 6 6, 9, 8, 0
Giải sáu 1504 2248 0655 7 0, 8
Giải bảy 540 8 4
Giải tám 21 9 9

Xổ số Gia Lai

Thứ sáu ngày 24-01-2020
Đặc biệt 433603 Đầu Đuôi
0 3, 2
Giải nhất 89383 1 5, 9
Giải nhì 04324 2 4, 6, 8
Giải ba 55075 11932 3 2
Giải tư 87776 11390 85987 4
01326 72273 50562 24328 5 1, 8
Giải năm 3415 6 2
Giải sáu 9551 8558 3002 7 5, 6, 3
Giải bảy 919 8 3, 7, 5
Giải tám 85 9 0