Xổ số Hậu Giang

Thứ bảy ngày 28-03-2020
Đặc biệt 851421 Đầu Đuôi
0 7
Giải nhất 42744 1
Giải nhì 05296 2 1, 3
Giải ba 30223 40482 3
Giải tư 61085 20807 13065 4 4
61853 24490 03472 53450 5 3, 0, 4
Giải năm 8795 6 5, 9, 5
Giải sáu 5069 9154 5565 7 2, 9
Giải bảy 283 8 2, 5, 3
Giải tám 79 9 6, 0, 5

Xổ số Hậu Giang

Thứ bảy ngày 21-03-2020
Đặc biệt 555859 Đầu Đuôi
0
Giải nhất 32084 1
Giải nhì 45038 2 3
Giải ba 63354 41557 3 8, 3, 6
Giải tư 10233 73285 12976 4 0
26223 88272 24581 58775 5 9, 4, 7, 7, 0
Giải năm 5973 6 1
Giải sáu 2936 2840 8957 7 6, 2, 5, 3
Giải bảy 650 8 4, 5, 1
Giải tám 61 9

Xổ số Hậu Giang

Thứ bảy ngày 14-03-2020
Đặc biệt 171795 Đầu Đuôi
0
Giải nhất 51063 1 0
Giải nhì 04110 2 4, 8
Giải ba 11224 77528 3 4, 0
Giải tư 12866 91655 53759 4 1
69174 15854 69441 35654 5 5, 9, 4, 4
Giải năm 0534 6 3, 6, 0
Giải sáu 1991 0730 7660 7 4
Giải bảy 098 8
Giải tám 90 9 5, 1, 8, 0

Xổ số Hậu Giang

Thứ bảy ngày 07-03-2020
Đặc biệt 630929 Đầu Đuôi
0 5, 7
Giải nhất 19930 1 4, 0
Giải nhì 01075 2 9
Giải ba 47005 63378 3 0, 0, 0
Giải tư 96207 44696 61743 4 3, 9
69468 00714 29260 45357 5 7
Giải năm 8949 6 8, 0
Giải sáu 9910 2473 5672 7 5, 8, 3, 2
Giải bảy 630 8
Giải tám 30 9 6

Xổ số Hậu Giang

Thứ bảy ngày 29-02-2020
Đặc biệt 271998 Đầu Đuôi
0 3
Giải nhất 66386 1 4
Giải nhì 09945 2 5, 7
Giải ba 93981 02248 3 6
Giải tư 04953 95425 45994 4 5, 8, 3
76283 16714 80536 73864 5 3
Giải năm 9762 6 4, 2
Giải sáu 6343 3927 1576 7 6, 0
Giải bảy 703 8 6, 1, 3
Giải tám 70 9 8, 4

Xổ số Hậu Giang

Thứ bảy ngày 22-02-2020
Đặc biệt 936904 Đầu Đuôi
0 4, 7, 9, 1
Giải nhất 18219 1 9
Giải nhì 35052 2 6, 1, 6
Giải ba 30797 26526 3 8
Giải tư 36321 40607 53788 4
90092 86483 01878 90290 5 2
Giải năm 1009 6
Giải sáu 9077 5598 5238 7 8, 7
Giải bảy 726 8 8, 3
Giải tám 01 9 7, 2, 0, 8

Xổ số Hậu Giang

Thứ bảy ngày 15-02-2020
Đặc biệt 895715 Đầu Đuôi
0 0, 5
Giải nhất 81495 1 5, 0
Giải nhì 89340 2
Giải ba 13537 04694 3 7
Giải tư 92300 72081 81144 4 0, 4, 5
17875 71379 19259 77757 5 9, 7
Giải năm 3661 6 1, 7
Giải sáu 4767 8010 8845 7 5, 9, 7
Giải bảy 977 8 1
Giải tám 05 9 5, 4

Xổ số Hậu Giang

Thứ bảy ngày 08-02-2020
Đặc biệt 935804 Đầu Đuôi
0 4
Giải nhất 56350 1 6
Giải nhì 16833 2 6, 7
Giải ba 57191 58535 3 3, 5, 5, 7
Giải tư 51553 13026 51497 4 0
31781 19916 44992 49740 5 0, 3, 7, 6
Giải năm 6157 6
Giải sáu 0373 7327 5556 7 3
Giải bảy 135 8 1
Giải tám 37 9 1, 7, 2

Xổ số Hậu Giang

Thứ bảy ngày 01-02-2020
Đặc biệt 808540 Đầu Đuôi
0 8
Giải nhất 92870 1 2
Giải nhì 45928 2 8, 9, 5
Giải ba 52612 38652 3 8
Giải tư 51761 14738 20229 4 0, 2, 8
64942 73986 53997 03025 5 2, 7
Giải năm 0071 6 1
Giải sáu 9748 8799 4057 7 0, 1
Giải bảy 908 8 6
Giải tám 92 9 7, 9, 2

Xổ số Hậu Giang

Thứ bảy ngày 25-01-2020
Đặc biệt 355861 Đầu Đuôi
0 5, 7, 1, 5
Giải nhất 14666 1
Giải nhì 87459 2 8
Giải ba 67546 14076 3 1, 2
Giải tư 38188 49905 79407 4 6, 4
96268 87528 37764 96831 5 9
Giải năm 4460 6 1, 6, 8, 4, 0, 2
Giải sáu 5332 3501 4244 7 6
Giải bảy 305 8 8
Giải tám 62 9