Xổ số Hậu Giang

Thứ bảy ngày 19-09-2020
Đặc biệt 140838 Đầu Đuôi
0 3, 4, 7
Giải nhất 77314 1 4
Giải nhì 49032 2
Giải ba 09984 64803 3 8, 2
Giải tư 55787 94593 24384 4 0, 0, 3
49140 46240 28459 70554 5 9, 4
Giải năm 6288 6
Giải sáu 4874 7404 5707 7 4, 8
Giải bảy 378 8 4, 7, 4, 8
Giải tám 43 9 3

Xổ số Hậu Giang

Thứ bảy ngày 12-09-2020
Đặc biệt 074741 Đầu Đuôi
0 8, 2, 3
Giải nhất 94908 1 8, 0, 0, 0
Giải nhì 52491 2 9
Giải ba 89718 14246 3
Giải tư 23210 57202 13391 4 1, 6, 6
43551 21310 01781 08929 5 1, 7
Giải năm 6946 6
Giải sáu 1557 4903 4510 7
Giải bảy 983 8 1, 3
Giải tám 99 9 1, 1, 9

Xổ số Hậu Giang

Thứ bảy ngày 05-09-2020
Đặc biệt 403077 Đầu Đuôi
0 8
Giải nhất 33983 1
Giải nhì 39556 2 1
Giải ba 83057 52231 3 1, 1, 4
Giải tư 52998 65042 81470 4 2
71278 43054 02572 35208 5 6, 7, 4
Giải năm 2263 6 3, 1
Giải sáu 6131 6734 9075 7 7, 0, 8, 2, 5
Giải bảy 821 8 3
Giải tám 61 9 8

Xổ số Hậu Giang

Thứ bảy ngày 29-08-2020
Đặc biệt 495711 Đầu Đuôi
0 7
Giải nhất 59430 1 1, 7, 5
Giải nhì 64838 2 3
Giải ba 34037 61080 3 0, 8, 7, 5, 4, 9
Giải tư 17535 56298 96017 4 4
11899 47080 56307 64134 5 8
Giải năm 4515 6
Giải sáu 9639 9944 4384 7
Giải bảy 623 8 0, 0, 4
Giải tám 58 9 8, 9

Xổ số Hậu Giang

Thứ bảy ngày 22-08-2020
Đặc biệt 037307 Đầu Đuôi
0 7, 7, 7
Giải nhất 55850 1 5, 3
Giải nhì 37330 2 1, 5
Giải ba 23515 96089 3 0, 1, 4
Giải tư 35575 60813 95331 4 4
11221 75634 03307 86174 5 0, 9, 5, 7
Giải năm 6644 6
Giải sáu 2225 7359 4455 7 5, 4
Giải bảy 407 8 9
Giải tám 57 9

Xổ số Hậu Giang

Thứ bảy ngày 15-08-2020
Đặc biệt 987452 Đầu Đuôi
0 0, 8
Giải nhất 40236 1
Giải nhì 81556 2 6
Giải ba 01026 17356 3 6, 0, 6, 2
Giải tư 71630 43194 31279 4 0, 7
99236 53559 48470 47400 5 2, 6, 6, 9, 4
Giải năm 3232 6
Giải sáu 2440 8108 7547 7 9, 0, 6
Giải bảy 576 8
Giải tám 54 9 4

Xổ số Hậu Giang

Thứ bảy ngày 08-08-2020
Đặc biệt 016452 Đầu Đuôi
0 5
Giải nhất 59050 1 8, 3, 1
Giải nhì 55386 2
Giải ba 22493 50268 3 2
Giải tư 26805 13498 81190 4
71532 50967 55018 69788 5 2, 0
Giải năm 8060 6 8, 7, 0, 9
Giải sáu 2892 2495 8213 7
Giải bảy 711 8 6, 8
Giải tám 69 9 3, 8, 0, 2, 5

Xổ số Hậu Giang

Thứ bảy ngày 01-08-2020
Đặc biệt 418922 Đầu Đuôi
0
Giải nhất 84217 1 7, 6, 8, 0
Giải nhì 87544 2 2
Giải ba 87216 81879 3 7, 3
Giải tư 34443 16618 73277 4 4, 3, 4
09756 99285 46557 17644 5 6, 7, 2
Giải năm 6352 6 6, 7
Giải sáu 3737 3866 9910 7 9, 7
Giải bảy 433 8 5
Giải tám 67 9

Xổ số Hậu Giang

Thứ bảy ngày 25-07-2020
Đặc biệt 541136 Đầu Đuôi
0
Giải nhất 62570 1 4, 2, 0, 2
Giải nhì 57969 2 8, 5, 2
Giải ba 05155 20628 3 6, 8, 1
Giải tư 51314 87138 29125 4 8
85373 17422 70348 73812 5 5, 6
Giải năm 7492 6 9
Giải sáu 6731 4710 8156 7 0, 3
Giải bảy 488 8 8
Giải tám 12 9 2

Xổ số Hậu Giang

Thứ bảy ngày 18-07-2020
Đặc biệt 872546 Đầu Đuôi
0 7, 9
Giải nhất 63376 1 4, 3
Giải nhì 49186 2
Giải ba 30407 91761 3 4
Giải tư 78158 35409 64166 4 6, 6
27846 49754 52714 49599 5 8, 4, 8
Giải năm 8713 6 1, 6, 0
Giải sáu 8095 1358 4860 7 6, 5
Giải bảy 475 8 6
Giải tám 34 9 9, 5

Xổ số Hậu Giang

Thứ bảy ngày 11-07-2020
Đặc biệt 854874 Đầu Đuôi
0 4, 6, 4
Giải nhất 56704 1 9, 5
Giải nhì 56432 2 0, 0, 8
Giải ba 19119 78064 3 2, 4
Giải tư 56406 28704 84434 4 9
90620 30520 33788 94275 5 6
Giải năm 5115 6 4
Giải sáu 1149 0756 6928 7 4, 5, 4
Giải bảy 174 8 8, 5
Giải tám 85 9

Xổ số Hậu Giang

Thứ bảy ngày 04-07-2020
Đặc biệt 041602 Đầu Đuôi
0 2, 1
Giải nhất 85439 1 6, 7
Giải nhì 02416 2
Giải ba 62257 07917 3 9, 5
Giải tư 95651 92578 13895 4 4, 7
54480 51593 25698 25935 5 7, 1, 0, 3
Giải năm 2350 6 2
Giải sáu 1344 4053 8062 7 8
Giải bảy 747 8 0
Giải tám 01 9 5, 3, 8

Xổ số Hậu Giang

Thứ bảy ngày 27-06-2020
Đặc biệt 507386 Đầu Đuôi
0 4, 5
Giải nhất 56779 1 2
Giải nhì 75288 2 4
Giải ba 43073 79158 3 4, 6
Giải tư 33082 57761 32295 4 2
00604 93795 21534 79554 5 8, 4
Giải năm 8542 6 1
Giải sáu 3712 4924 6783 7 9, 3
Giải bảy 605 8 6, 8, 2, 3
Giải tám 36 9 5, 5

Xổ số Hậu Giang

Thứ bảy ngày 20-06-2020
Đặc biệt 940304 Đầu Đuôi
0 4
Giải nhất 42297 1 9, 4
Giải nhì 94329 2 9, 5
Giải ba 99187 83819 3 8
Giải tư 51983 81386 44772 4
81170 46370 60464 28681 5
Giải năm 3992 6 4, 9
Giải sáu 2169 5325 7238 7 2, 0, 0, 4
Giải bảy 774 8 7, 3, 6, 1
Giải tám 14 9 7, 2

Xổ số Hậu Giang

Thứ bảy ngày 13-06-2020
Đặc biệt Đầu Đuôi
0
Giải nhất 1 3, 0, 7
Giải nhì 54684 2
Giải ba 34286 08561 3 8, 1
Giải tư 16513 66940 55042 4 0, 2, 4
58310 05870 26817 31444 5 8, 2
Giải năm 9058 6 1
Giải sáu 0338 8631 5798 7 0, 1
Giải bảy 952 8 4, 6
Giải tám 71 9 8

Xổ số Hậu Giang

Thứ bảy ngày 06-06-2020
Đặc biệt 576455 Đầu Đuôi
0
Giải nhất 08083 1 7, 2, 4, 2
Giải nhì 97620 2 0, 5, 5
Giải ba 29917 48065 3 8
Giải tư 79861 18858 60412 4 5
28725 38714 10912 91945 5 5, 8
Giải năm 6025 6 5, 1
Giải sáu 0978 0485 7082 7 8
Giải bảy 282 8 3, 5, 2, 2
Giải tám 38 9

Xổ số Hậu Giang

Thứ bảy ngày 30-05-2020
Đặc biệt 448245 Đầu Đuôi
0
Giải nhất 94440 1 2, 2, 0, 5, 7
Giải nhì 92412 2
Giải ba 06353 49012 3 7, 5, 3, 6
Giải tư 18237 69053 38058 4 5, 0, 5
70245 01983 96953 74635 5 3, 3, 8, 3, 3
Giải năm 0910 6
Giải sáu 5215 1953 2933 7
Giải bảy 336 8 3
Giải tám 17 9

Xổ số Hậu Giang

Thứ bảy ngày 23-05-2020
Đặc biệt 351737 Đầu Đuôi
0 4, 0
Giải nhất 01411 1 1
Giải nhì 10735 2 2
Giải ba 16204 24048 3 7, 5, 2
Giải tư 94084 40197 86672 4 8, 4
39244 36350 80293 52032 5 0
Giải năm 8467 6 7, 8
Giải sáu 7400 1268 9222 7 2, 4
Giải bảy 984 8 4, 4
Giải tám 74 9 7, 3

Xổ số Hậu Giang

Thứ bảy ngày 16-05-2020
Đặc biệt 562668 Đầu Đuôi
0 3
Giải nhất 74938 1 9
Giải nhì 85470 2 8
Giải ba 20303 03682 3 8, 8, 8
Giải tư 64077 02438 98199 4
14782 90462 97719 87528 5 9
Giải năm 5475 6 8, 2, 3
Giải sáu 7092 9963 4138 7 0, 7, 5
Giải bảy 759 8 2, 2, 4
Giải tám 84 9 9, 2

Xổ số Hậu Giang

Thứ bảy ngày 09-05-2020
Đặc biệt 143843 Đầu Đuôi
0
Giải nhất 42180 1 5, 7, 4, 5
Giải nhì 06381 2 6, 2, 8
Giải ba 60761 45726 3 0
Giải tư 97760 68876 18022 4 3, 6, 1
90915 17646 41917 25028 5
Giải năm 6514 6 1, 0
Giải sáu 0782 6341 9515 7 6
Giải bảy 830 8 0, 1, 2
Giải tám 93 9 3