Xổ số Kiên Giang

Chủ nhật ngày 29-03-2020
Đặc biệt 792634 Đầu Đuôi
0 2, 3, 0, 4
Giải nhất 25354 1
Giải nhì 32133 2
Giải ba 66378 97302 3 4, 3, 9
Giải tư 95788 80003 07239 4
28867 40100 06585 25378 5 4, 2, 6
Giải năm 6468 6 7, 8
Giải sáu 6470 4052 8004 7 8, 8, 0
Giải bảy 956 8 8, 5
Giải tám 90 9 0

Xổ số Kiên Giang

Chủ nhật ngày 22-03-2020
Đặc biệt 741720 Đầu Đuôi
0 1, 5, 2
Giải nhất 83191 1 8, 8, 7
Giải nhì 96951 2 0, 1, 3
Giải ba 63821 78818 3
Giải tư 07618 30350 69701 4
30888 28923 53505 82617 5 1, 0, 6
Giải năm 2086 6 7, 1
Giải sáu 3456 0102 1667 7
Giải bảy 561 8 8, 6
Giải tám 93 9 1, 3

Xổ số Kiên Giang

Chủ nhật ngày 15-03-2020
Đặc biệt 406309 Đầu Đuôi
0 9, 3, 5, 4
Giải nhất 00846 1
Giải nhì 32620 2 0, 2, 7, 0, 4
Giải ba 94450 48422 3 2, 0
Giải tư 80503 06405 28948 4 6, 8, 4
51832 37030 70373 27327 5 0
Giải năm 0920 6 1, 9
Giải sáu 7024 8844 6304 7 3
Giải bảy 361 8
Giải tám 69 9

Xổ số Kiên Giang

Chủ nhật ngày 08-03-2020
Đặc biệt 768564 Đầu Đuôi
0 6, 2
Giải nhất 74532 1
Giải nhì 07982 2
Giải ba 47275 07058 3 2, 7, 1, 4, 2
Giải tư 68269 49370 87150 4 4
26337 17377 48775 54731 5 8, 0
Giải năm 8306 6 4, 9
Giải sáu 0278 6134 5344 7 5, 0, 7, 5, 8
Giải bảy 302 8 2
Giải tám 32 9

Xổ số Kiên Giang

Chủ nhật ngày 01-03-2020
Đặc biệt 747077 Đầu Đuôi
0
Giải nhất 46433 1 9
Giải nhì 65634 2
Giải ba 27667 84530 3 3, 4, 0, 4
Giải tư 16519 66571 11034 4 4
86461 24463 23873 13695 5 1
Giải năm 2789 6 7, 1, 3
Giải sáu 2444 9196 0876 7 7, 1, 3, 6, 2
Giải bảy 251 8 9
Giải tám 72 9 5, 6

Xổ số Kiên Giang

Chủ nhật ngày 23-02-2020
Đặc biệt 469174 Đầu Đuôi
0 5, 7
Giải nhất 51538 1 9
Giải nhì 28805 2 7, 5
Giải ba 34265 58727 3 8, 6
Giải tư 95243 52372 54683 4 3, 8
95573 13976 02536 44296 5
Giải năm 8919 6 5, 6
Giải sáu 5725 8848 9482 7 4, 2, 3, 6
Giải bảy 407 8 3, 2
Giải tám 66 9 6

Xổ số Kiên Giang

Chủ nhật ngày 16-02-2020
Đặc biệt 087438 Đầu Đuôi
0 8, 6, 1
Giải nhất 96536 1 6, 9
Giải nhì 83708 2 6
Giải ba 88692 46850 3 8, 6
Giải tư 09984 08871 73116 4
36877 87019 07306 60570 5 0
Giải năm 5169 6 9, 2
Giải sáu 3089 3285 5126 7 1, 7, 0
Giải bảy 862 8 4, 9, 5
Giải tám 01 9 2

Xổ số Kiên Giang

Chủ nhật ngày 09-02-2020
Đặc biệt 572641 Đầu Đuôi
0
Giải nhất 01831 1 1, 4, 2
Giải nhì 47356 2
Giải ba 62459 76211 3 1, 7, 7, 8, 2, 2
Giải tư 57841 17752 09637 4 1, 1, 9
84037 63649 87890 02838 5 6, 9, 2, 3
Giải năm 6014 6
Giải sáu 6932 9697 7512 7
Giải bảy 632 8
Giải tám 53 9 0, 7

Xổ số Kiên Giang

Chủ nhật ngày 02-02-2020
Đặc biệt 697962 Đầu Đuôi
0 8, 5
Giải nhất 66008 1
Giải nhì 05728 2 8
Giải ba 72831 86083 3 1, 6
Giải tư 09985 58070 37936 4 7
51847 03190 67273 27568 5
Giải năm 7688 6 2, 8, 7, 3
Giải sáu 9271 6575 3905 7 0, 3, 1, 5
Giải bảy 067 8 3, 5, 8
Giải tám 63 9 0

Xổ số Kiên Giang

Chủ nhật ngày 26-01-2020
Đặc biệt 305774 Đầu Đuôi
0 5, 5
Giải nhất 91757 1
Giải nhì 71384 2 0, 5, 1, 3, 8
Giải ba 98720 70294 3 6, 7, 2
Giải tư 36136 82225 70544 4 4
93882 54870 76221 88005 5 7
Giải năm 7123 6 2
Giải sáu 5037 2232 7528 7 4, 0
Giải bảy 205 8 4, 2
Giải tám 62 9 4