Xổ số Kon Tum

Chủ nhật ngày 29-03-2020
Đặc biệt 192597 Đầu Đuôi
0 6, 6
Giải nhất 04591 1 5
Giải nhì 22266 2 0
Giải ba 16974 52344 3
Giải tư 45595 00515 17867 4 4
28206 79020 82790 70781 5 0
Giải năm 1789 6 6, 7
Giải sáu 6385 6306 5785 7 4
Giải bảy 180 8 1, 9, 5, 5, 0
Giải tám 50 9 7, 1, 5, 0

Xổ số Kon Tum

Chủ nhật ngày 22-03-2020
Đặc biệt 561978 Đầu Đuôi
0 4
Giải nhất 38074 1 8
Giải nhì 15226 2 6, 8
Giải ba 69728 71154 3 9, 2, 5
Giải tư 56545 67394 34939 4 5, 5
26718 77745 73769 45285 5 4, 4
Giải năm 1604 6 9, 4
Giải sáu 1432 0964 3494 7 8, 4
Giải bảy 435 8 5
Giải tám 54 9 4, 4

Xổ số Kon Tum

Chủ nhật ngày 15-03-2020
Đặc biệt 275447 Đầu Đuôi
0 5, 6
Giải nhất 42912 1 2, 6, 4
Giải nhì 59443 2 2, 7
Giải ba 31822 59435 3 5, 7, 7
Giải tư 61716 14569 75091 4 7, 3
35598 51605 72114 81137 5
Giải năm 7027 6 9
Giải sáu 3799 0537 9306 7
Giải bảy 898 8
Giải tám 97 9 1, 8, 9, 8, 7

Xổ số Kon Tum

Chủ nhật ngày 08-03-2020
Đặc biệt 184615 Đầu Đuôi
0 8, 5, 5
Giải nhất 12669 1 5
Giải nhì 15885 2
Giải ba 75157 49589 3 5
Giải tư 94435 43160 92149 4 9, 7
42164 13879 11908 04005 5 7
Giải năm 0305 6 9, 0, 4, 9, 1
Giải sáu 7747 6369 4595 7 9
Giải bảy 261 8 5, 9
Giải tám 94 9 5, 4

Xổ số Kon Tum

Chủ nhật ngày 01-03-2020
Đặc biệt 605400 Đầu Đuôi
0 0, 2
Giải nhất 41648 1 4, 3
Giải nhì 50150 2 1, 0, 6
Giải ba 57714 06821 3 8
Giải tư 12743 48320 23690 4 8, 3, 4
96463 78602 85926 12938 5 0, 2
Giải năm 0913 6 3, 8
Giải sáu 5644 3480 9152 7
Giải bảy 268 8 0
Giải tám 94 9 0, 4

Xổ số Kon Tum

Chủ nhật ngày 23-02-2020
Đặc biệt 390560 Đầu Đuôi
0 1, 7
Giải nhất 12141 1 0, 9
Giải nhì 68761 2 4
Giải ba 31084 56610 3 6
Giải tư 76277 50098 93160 4 1, 5
22419 65224 16290 01801 5
Giải năm 1580 6 0, 1, 0
Giải sáu 6295 0907 8936 7 7, 2
Giải bảy 345 8 4, 0
Giải tám 72 9 8, 0, 5

Xổ số Kon Tum

Chủ nhật ngày 16-02-2020
Đặc biệt 082926 Đầu Đuôi
0 8
Giải nhất 26059 1
Giải nhì 82760 2 6, 5, 2, 2, 2
Giải ba 97797 21483 3
Giải tư 09125 48747 09446 4 7, 6, 7
85308 24964 47879 39922 5 9
Giải năm 9885 6 0, 4, 5
Giải sáu 7222 5165 1447 7 9
Giải bảy 422 8 3, 5, 9
Giải tám 89 9 7

Xổ số Kon Tum

Chủ nhật ngày 09-02-2020
Đặc biệt 553673 Đầu Đuôi
0 8, 6, 4
Giải nhất 89884 1 9, 2
Giải nhì 31519 2 4
Giải ba 74108 73779 3 6, 2
Giải tư 11681 10324 57006 4 0
38036 99732 78312 73104 5
Giải năm 0385 6 2
Giải sáu 3340 7262 5280 7 3, 9, 7
Giải bảy 495 8 4, 1, 5, 0
Giải tám 77 9 5

Xổ số Kon Tum

Chủ nhật ngày 02-02-2020
Đặc biệt 488635 Đầu Đuôi
0 2
Giải nhất 81776 1 7, 3
Giải nhì 78979 2 4
Giải ba 88017 05632 3 5, 2
Giải tư 06147 34213 73753 4 7, 5
31167 74360 19780 45024 5 3
Giải năm 7878 6 7, 0
Giải sáu 7397 4845 7002 7 6, 9, 8
Giải bảy 897 8 0
Giải tám 99 9 7, 7, 9

Xổ số Kon Tum

Chủ nhật ngày 26-01-2020
Đặc biệt 768587 Đầu Đuôi
0 1
Giải nhất 58483 1 5, 4, 3
Giải nhì 25065 2 3, 1, 8, 1
Giải ba 16415 80172 3 1, 4
Giải tư 49831 30323 06614 4
29295 89221 34713 14328 5
Giải năm 0901 6 5, 1, 8
Giải sáu 8761 2834 3368 7 2
Giải bảy 121 8 7, 3
Giải tám 91 9 5, 1