Xổ số Long An

Thứ bảy ngày 28-03-2020
Đặc biệt 548713 Đầu Đuôi
0
Giải nhất 29029 1 3, 3
Giải nhì 48313 2 9, 8
Giải ba 48393 53028 3 9
Giải tư 79692 74070 15683 4 0, 6, 4, 6
37588 16040 08583 65439 5 1
Giải năm 2646 6 3
Giải sáu 1744 9251 7395 7 0
Giải bảy 446 8 3, 8, 3
Giải tám 63 9 3, 2, 5

Xổ số Long An

Thứ bảy ngày 21-03-2020
Đặc biệt 584482 Đầu Đuôi
0 5
Giải nhất 75862 1 6
Giải nhì 48416 2 7, 0
Giải ba 25373 35185 3 9, 4
Giải tư 49527 46571 33153 4 3
40995 48743 64763 15839 5 3
Giải năm 5976 6 2, 3, 9, 9
Giải sáu 7434 2105 0169 7 3, 1, 6
Giải bảy 320 8 2, 5
Giải tám 69 9 5

Xổ số Long An

Thứ bảy ngày 14-03-2020
Đặc biệt 175139 Đầu Đuôi
0 1, 6
Giải nhất 37038 1 1, 7
Giải nhì 90073 2 1, 4
Giải ba 70250 62101 3 9, 8, 9
Giải tư 60811 86591 81757 4 9, 6
41349 38221 19824 17839 5 0, 7, 5
Giải năm 9385 6 9
Giải sáu 7606 0546 5369 7 3
Giải bảy 217 8 5
Giải tám 55 9 1

Xổ số Long An

Thứ bảy ngày 07-03-2020
Đặc biệt 939074 Đầu Đuôi
0 6
Giải nhất 78895 1 6, 6, 1, 5
Giải nhì 04580 2 4
Giải ba 04680 38961 3
Giải tư 02283 06006 22716 4 7, 9, 3
07016 93655 13047 07394 5 5
Giải năm 0049 6 1
Giải sáu 6985 7611 2143 7 4
Giải bảy 224 8 0, 0, 3, 5
Giải tám 15 9 5, 4

Xổ số Long An

Thứ bảy ngày 29-02-2020
Đặc biệt 339274 Đầu Đuôi
0
Giải nhất 87477 1 4, 9
Giải nhì 17398 2 8, 9, 9
Giải ba 04977 89160 3 4
Giải tư 86699 57253 12828 4 0
58814 30929 39734 19663 5 3, 5, 4
Giải năm 8919 6 0, 3
Giải sáu 1540 0978 5129 7 4, 7, 7, 8
Giải bảy 155 8
Giải tám 54 9 8, 9

Xổ số Long An

Thứ bảy ngày 22-02-2020
Đặc biệt 651282 Đầu Đuôi
0 2, 1, 3
Giải nhất 13480 1 0
Giải nhì 18760 2 4, 0
Giải ba 34710 98202 3 1
Giải tư 42797 92454 73189 4
80272 67631 39269 34224 5 4, 7
Giải năm 9987 6 0, 9
Giải sáu 6257 3001 3784 7 2
Giải bảy 703 8 2, 0, 9, 7, 4
Giải tám 20 9 7

Xổ số Long An

Thứ bảy ngày 15-02-2020
Đặc biệt 410659 Đầu Đuôi
0 4, 1
Giải nhất 66519 1 9, 0, 8
Giải nhì 67672 2 2, 1
Giải ba 77076 63404 3
Giải tư 67379 03042 86759 4 2
81969 75381 37922 35693 5 9, 9
Giải năm 2865 6 9, 5
Giải sáu 0410 5901 1321 7 2, 6, 9
Giải bảy 318 8 1, 5
Giải tám 85 9 3

Xổ số Long An

Thứ bảy ngày 08-02-2020
Đặc biệt 831205 Đầu Đuôi
0 5
Giải nhất 00719 1 9, 7
Giải nhì 50231 2 7, 9, 2, 0
Giải ba 48762 57983 3 1, 8
Giải tư 33151 14793 23017 4
42527 56793 30838 16029 5 1, 7, 5
Giải năm 0957 6 2, 3
Giải sáu 9280 8122 2955 7
Giải bảy 663 8 3, 0
Giải tám 20 9 3, 3

Xổ số Long An

Thứ bảy ngày 01-02-2020
Đặc biệt 237726 Đầu Đuôi
0 2
Giải nhất 52812 1 2, 9
Giải nhì 96120 2 6, 0, 1
Giải ba 89702 61551 3 0, 3, 8, 6, 1
Giải tư 10830 87046 06933 4 6, 5, 3
46019 53645 06754 36438 5 1, 4
Giải năm 4575 6
Giải sáu 6943 8421 1636 7 5, 2
Giải bảy 231 8
Giải tám 72 9

Xổ số Long An

Thứ bảy ngày 25-01-2020
Đặc biệt 164847 Đầu Đuôi
0 3
Giải nhất 17730 1 4, 3
Giải nhì 93966 2 2
Giải ba 20155 13322 3 0
Giải tư 24168 74214 94584 4 7, 7
34195 85513 92054 50552 5 5, 4, 2, 6, 5
Giải năm 2856 6 6, 8, 3
Giải sáu 1163 3247 2303 7
Giải bảy 197 8 4
Giải tám 55 9 5, 7