Xổ số Ninh Thuận

Thứ sáu ngày 27-03-2020
Đặc biệt 170587 Đầu Đuôi
0
Giải nhất 52995 1 7, 0
Giải nhì 23976 2 0
Giải ba 10771 22597 3
Giải tư 40495 40941 48679 4 1
65020 64366 06460 04357 5 7, 9
Giải năm 0972 6 6, 0, 3
Giải sáu 9217 4090 0463 7 6, 1, 9, 2
Giải bảy 110 8 7
Giải tám 59 9 5, 7, 5, 0

Xổ số Ninh Thuận

Thứ sáu ngày 20-03-2020
Đặc biệt 449424 Đầu Đuôi
0 7, 2, 7, 1
Giải nhất 24320 1 3, 4, 2
Giải nhì 51250 2 4, 0, 8, 4
Giải ba 13758 65507 3 6
Giải tư 41502 37488 07007 4
34236 32858 96228 45113 5 0, 8, 8
Giải năm 0270 6
Giải sáu 9399 0224 4714 7 0
Giải bảy 101 8 8
Giải tám 12 9 9

Xổ số Ninh Thuận

Thứ sáu ngày 13-03-2020
Đặc biệt 922288 Đầu Đuôi
0 3, 3
Giải nhất 57003 1 6, 7, 4, 3
Giải nhì 50916 2
Giải ba 59790 50632 3 2
Giải tư 99417 62547 28614 4 7
53713 93786 13999 89003 5 4
Giải năm 9254 6 1
Giải sáu 5888 4261 6080 7 9, 7
Giải bảy 479 8 8, 6, 8, 0
Giải tám 77 9 0, 9

Xổ số Ninh Thuận

Thứ sáu ngày 06-03-2020
Đặc biệt 270295 Đầu Đuôi
0 1, 3
Giải nhất 18720 1 3, 2, 4
Giải nhì 82001 2 0, 0, 7
Giải ba 92913 39941 3 5, 8
Giải tư 55146 61249 86668 4 1, 6, 9
50235 25103 20020 68970 5
Giải năm 2927 6 8, 0
Giải sáu 5912 3738 5391 7 0
Giải bảy 814 8
Giải tám 60 9 5, 1

Xổ số Ninh Thuận

Thứ sáu ngày 28-02-2020
Đặc biệt 378232 Đầu Đuôi
0 9, 4
Giải nhất 91009 1
Giải nhì 55637 2
Giải ba 86381 41598 3 2, 7, 2
Giải tư 50741 88581 96364 4 1, 3, 7, 5
49243 05874 47704 02682 5
Giải năm 5872 6 4, 7
Giải sáu 8267 1347 5232 7 4, 2
Giải bảy 645 8 1, 1, 2
Giải tám 97 9 8, 7

Xổ số Ninh Thuận

Thứ sáu ngày 21-02-2020
Đặc biệt 144484 Đầu Đuôi
0 2, 8
Giải nhất 27685 1
Giải nhì 47540 2 6, 8
Giải ba 85926 25702 3 3, 5
Giải tư 18253 13608 25161 4 0, 1
97155 19396 45333 08855 5 3, 5, 5
Giải năm 3241 6 1
Giải sáu 5489 0772 9328 7 2
Giải bảy 791 8 4, 5, 9
Giải tám 35 9 6, 1

Xổ số Ninh Thuận

Thứ sáu ngày 14-02-2020
Đặc biệt 246528 Đầu Đuôi
0 4
Giải nhất 11272 1
Giải nhì 13282 2 8, 0, 3, 2
Giải ba 75850 65320 3 0, 4
Giải tư 06699 62030 96760 4 1
20923 35241 07034 54450 5 0, 0, 4
Giải năm 6360 6 0, 0
Giải sáu 9454 0022 4487 7 2
Giải bảy 004 8 2, 7, 1
Giải tám 81 9 9

Xổ số Ninh Thuận

Thứ sáu ngày 07-02-2020
Đặc biệt 336497 Đầu Đuôi
0 7, 7, 5
Giải nhất 36136 1 1, 2, 5
Giải nhì 50229 2 9, 3
Giải ba 12256 45823 3 6, 9
Giải tư 78507 12407 83599 4 3, 2, 9, 1, 0
73139 71711 86312 44415 5 6
Giải năm 0243 6
Giải sáu 1142 0549 2441 7
Giải bảy 905 8
Giải tám 40 9 7, 9

Xổ số Ninh Thuận

Thứ sáu ngày 31-01-2020
Đặc biệt 898384 Đầu Đuôi
0 0
Giải nhất 30462 1
Giải nhì 77500 2 2, 7, 2, 4
Giải ba 30858 30460 3 2, 0, 8, 1
Giải tư 69922 73762 06762 4 5
85845 63332 97127 29922 5 8
Giải năm 1130 6 2, 0, 2, 2
Giải sáu 3138 4675 5431 7 5
Giải bảy 224 8 4, 4
Giải tám 84 9

Xổ số Ninh Thuận

Thứ sáu ngày 24-01-2020
Đặc biệt 750822 Đầu Đuôi
0
Giải nhất 66281 1 9
Giải nhì 89649 2 2
Giải ba 35783 64019 3 9, 8, 5, 5
Giải tư 09897 58549 25647 4 9, 9, 7, 9
15076 54484 46239 33338 5 2
Giải năm 8735 6
Giải sáu 2035 2849 0186 7 6
Giải bảy 452 8 1, 3, 4, 6, 3
Giải tám 83 9 7