Xổ số Quảng Trị

Thứ năm ngày 26-03-2020
Đặc biệt 657895 Đầu Đuôi
0 1, 8, 8
Giải nhất 38739 1 2, 9, 8
Giải nhì 83838 2 2, 4, 3, 7
Giải ba 11401 84112 3 9, 8, 7
Giải tư 73674 00522 41408 4
39708 18024 84223 32637 5
Giải năm 0985 6 9
Giải sáu 6769 9819 1727 7 4, 1
Giải bảy 218 8 5
Giải tám 71 9 5

Xổ số Quảng Trị

Thứ năm ngày 19-03-2020
Đặc biệt 701334 Đầu Đuôi
0 7, 3
Giải nhất 37489 1
Giải nhì 75050 2 5
Giải ba 37825 68849 3 4, 6, 0
Giải tư 46007 96176 67736 4 9, 6, 3, 1, 1
28303 59630 51284 54846 5 0
Giải năm 1143 6 8, 0
Giải sáu 7241 6868 6460 7 6, 7
Giải bảy 941 8 9, 4
Giải tám 77 9

Xổ số Quảng Trị

Thứ năm ngày 12-03-2020
Đặc biệt 651925 Đầu Đuôi
0 9, 8
Giải nhất 49729 1 1, 3
Giải nhì 41646 2 5, 9, 9, 6
Giải ba 96474 74671 3 2
Giải tư 54432 70629 69842 4 6, 2
57183 89826 05111 84613 5 7
Giải năm 6670 6
Giải sáu 5309 2885 2057 7 4, 1, 0
Giải bảy 190 8 3, 5
Giải tám 08 9 0

Xổ số Quảng Trị

Thứ năm ngày 05-03-2020
Đặc biệt 957231 Đầu Đuôi
0 2
Giải nhất 06447 1 6, 1, 7, 0, 2
Giải nhì 91602 2
Giải ba 35840 38270 3 1
Giải tư 78656 50399 68363 4 7, 0, 5
21555 38659 26568 79516 5 6, 5, 9
Giải năm 3211 6 3, 8, 2
Giải sáu 5317 4310 5545 7 0
Giải bảy 212 8
Giải tám 62 9 9

Xổ số Quảng Trị

Thứ năm ngày 27-02-2020
Đặc biệt 420574 Đầu Đuôi
0
Giải nhất 72997 1 7, 8
Giải nhì 97580 2 1, 6, 5, 2
Giải ba 35417 73534 3 4, 6, 3, 0
Giải tư 69321 13971 33226 4
95154 55625 77387 93736 5 4, 4
Giải năm 1674 6
Giải sáu 1422 1033 0218 7 4, 1, 4
Giải bảy 430 8 0, 7
Giải tám 54 9 7

Xổ số Quảng Trị

Thứ năm ngày 20-02-2020
Đặc biệt 321285 Đầu Đuôi
0
Giải nhất 49388 1 9, 5, 4, 9, 6
Giải nhì 07920 2 0, 9, 6
Giải ba 71519 09229 3 4, 5
Giải tư 31475 43515 19114 4
37793 77219 16134 59126 5 2
Giải năm 3469 6 9
Giải sáu 4292 3172 2135 7 5, 2
Giải bảy 652 8 5, 8
Giải tám 16 9 3, 2

Xổ số Quảng Trị

Thứ năm ngày 13-02-2020
Đặc biệt 549579 Đầu Đuôi
0 6, 6, 8
Giải nhất 29137 1 3
Giải nhì 23606 2 2, 3, 4
Giải ba 67062 32585 3 7
Giải tư 66006 58522 24196 4
98761 79808 19585 53223 5 0
Giải năm 9594 6 2, 1, 7
Giải sáu 9750 7185 2624 7 9
Giải bảy 867 8 5, 5, 5
Giải tám 13 9 6, 4

Xổ số Quảng Trị

Thứ năm ngày 06-02-2020
Đặc biệt 193334 Đầu Đuôi
0
Giải nhất 91634 1 9, 3
Giải nhì 86676 2
Giải ba 58364 38063 3 4, 4, 3, 7, 7
Giải tư 12561 71546 49297 4 6, 6, 6
47167 68791 79733 78719 5 4
Giải năm 1054 6 4, 3, 1, 7
Giải sáu 9213 7546 4237 7 6
Giải bảy 337 8
Giải tám 46 9 7, 1

Xổ số Quảng Trị

Thứ năm ngày 30-01-2020
Đặc biệt 670044 Đầu Đuôi
0 5, 0, 0
Giải nhất 81393 1 9
Giải nhì 78487 2
Giải ba 24219 93205 3
Giải tư 34057 88488 91873 4 4, 8
99384 73197 14282 74297 5 7
Giải năm 8797 6
Giải sáu 6498 5899 7200 7 3
Giải bảy 600 8 7, 8, 4, 2
Giải tám 48 9 3, 7, 7, 7, 8, 9

Xổ số Quảng Trị

Thứ năm ngày 23-01-2020
Đặc biệt 505786 Đầu Đuôi
0 7, 5, 3
Giải nhất 71187 1
Giải nhì 64786 2 6, 0
Giải ba 46334 16344 3 4, 9, 1
Giải tư 76107 95571 95788 4 4
72505 86256 35939 83075 5 6
Giải năm 1461 6 1
Giải sáu 2626 3003 2572 7 1, 5, 2
Giải bảy 231 8 6, 7, 6, 8
Giải tám 20 9