Xổ số Sóc Trăng

Thứ tư ngày 23-09-2020
Đặc biệt 314952 Đầu Đuôi
0 0, 3
Giải nhất 07000 1 6, 9
Giải nhì 14716 2 7, 2
Giải ba 25746 38803 3 7, 5, 2
Giải tư 41463 01754 42537 4 6, 7
67227 72122 24235 37953 5 2, 4, 3, 5, 4
Giải năm 6219 6 3
Giải sáu 1155 3554 2347 7
Giải bảy 591 8
Giải tám 32 9 1

Xổ số Sóc Trăng

Thứ tư ngày 16-09-2020
Đặc biệt 859279 Đầu Đuôi
0 9, 0
Giải nhất 08779 1
Giải nhì 98036 2 6
Giải ba 36037 44885 3 6, 7
Giải tư 10226 37581 72462 4 9
39374 39357 93709 68275 5 7, 3
Giải năm 1088 6 2, 3
Giải sáu 3463 7294 2549 7 9, 9, 4, 5
Giải bảy 200 8 5, 1, 8
Giải tám 53 9 4

Xổ số Sóc Trăng

Thứ tư ngày 09-09-2020
Đặc biệt 564083 Đầu Đuôi
0 8, 3
Giải nhất 98126 1 4, 5
Giải nhì 18808 2 6, 9, 5, 4
Giải ba 07329 43603 3
Giải tư 37014 22371 15885 4
11088 44625 87269 21959 5 9, 3
Giải năm 4953 6 9
Giải sáu 3187 4485 1115 7 1
Giải bảy 124 8 3, 5, 8, 7, 5, 5
Giải tám 85 9

Xổ số Sóc Trăng

Thứ tư ngày 02-09-2020
Đặc biệt 834579 Đầu Đuôi
0 7, 2
Giải nhất 01407 1 6, 6, 0
Giải nhì 50722 2 2
Giải ba 73769 55562 3
Giải tư 23002 14816 49065 4 4
48316 55410 46479 27660 5
Giải năm 0594 6 9, 2, 5, 0, 0
Giải sáu 6882 7586 7260 7 9, 9, 3
Giải bảy 744 8 2, 6
Giải tám 73 9 4

Xổ số Sóc Trăng

Thứ tư ngày 26-08-2020
Đặc biệt 940523 Đầu Đuôi
0 1
Giải nhất 35810 1 0, 4
Giải nhì 98190 2 3
Giải ba 60663 28694 3 4, 1
Giải tư 92501 19914 14789 4 3
24283 24473 08834 20061 5 5, 7
Giải năm 6955 6 3, 1, 7, 3
Giải sáu 1767 7363 5757 7 3
Giải bảy 731 8 9, 3
Giải tám 43 9 0, 4

Xổ số Sóc Trăng

Thứ tư ngày 19-08-2020
Đặc biệt 966538 Đầu Đuôi
0 8, 7
Giải nhất 25081 1 6
Giải nhì 68408 2
Giải ba 72646 35071 3 8, 7, 7, 9
Giải tư 53057 88073 25051 4 6, 0
91737 60896 29159 84416 5 7, 1, 9, 9, 4
Giải năm 6007 6
Giải sáu 0640 8159 2837 7 1, 3
Giải bảy 754 8 1
Giải tám 39 9 6

Xổ số Sóc Trăng

Thứ tư ngày 12-08-2020
Đặc biệt 598621 Đầu Đuôi
0
Giải nhất 77183 1 0
Giải nhì 76952 2 1, 8, 5, 1
Giải ba 57572 03959 3
Giải tư 86859 88651 53994 4 5, 2, 3
66845 05967 66242 79287 5 2, 9, 9, 1
Giải năm 0528 6 7
Giải sáu 9010 3425 2843 7 2
Giải bảy 298 8 3, 7
Giải tám 21 9 4, 8

Xổ số Sóc Trăng

Thứ tư ngày 05-08-2020
Đặc biệt 357418 Đầu Đuôi
0 4
Giải nhất 81480 1 8, 9, 4, 5
Giải nhì 95168 2 3, 0
Giải ba 89219 04267 3 9
Giải tư 94623 72657 77783 4 9
31761 14476 22520 04539 5 7, 0
Giải năm 3504 6 8, 7, 1, 2
Giải sáu 9549 6414 1062 7 6
Giải bảy 750 8 0, 3
Giải tám 15 9

Xổ số Sóc Trăng

Thứ tư ngày 29-07-2020
Đặc biệt 649042 Đầu Đuôi
0
Giải nhất 61046 1 1, 0, 0
Giải nhì 00879 2
Giải ba 90511 53286 3 8
Giải tư 87640 91455 49910 4 2, 6, 0, 1
29350 73838 77841 26376 5 5, 0
Giải năm 1192 6 0
Giải sáu 0585 1910 5971 7 9, 6, 1
Giải bảy 199 8 6, 5
Giải tám 60 9 2, 9

Xổ số Sóc Trăng

Thứ tư ngày 22-07-2020
Đặc biệt 186935 Đầu Đuôi
0 9, 1
Giải nhất 30566 1 6
Giải nhì 97239 2 3, 3
Giải ba 66760 75938 3 5, 9, 8, 9, 5
Giải tư 25939 83898 94241 4 1
54935 11864 20788 71462 5
Giải năm 0723 6 6, 0, 4, 2
Giải sáu 9687 5716 2409 7
Giải bảy 723 8 8, 7
Giải tám 01 9 8

Xổ số Sóc Trăng

Thứ tư ngày 15-07-2020
Đặc biệt 047132 Đầu Đuôi
0 4
Giải nhất 72004 1 0
Giải nhì 46710 2 4
Giải ba 97586 66135 3 2, 5, 5
Giải tư 76982 75173 33686 4 6
38046 35258 07964 49958 5 8, 8, 6
Giải năm 1496 6 4, 1
Giải sáu 1824 0994 1635 7 3
Giải bảy 261 8 6, 2, 6
Giải tám 56 9 6, 4

Xổ số Sóc Trăng

Thứ tư ngày 08-07-2020
Đặc biệt 635574 Đầu Đuôi
0 1, 7, 5
Giải nhất 63681 1
Giải nhì 63297 2 4
Giải ba 31201 44350 3
Giải tư 31524 38493 30307 4 3, 1
51443 25756 14588 99390 5 0, 6
Giải năm 2396 6
Giải sáu 8699 7605 6841 7 4, 6
Giải bảy 276 8 1, 8
Giải tám 90 9 7, 3, 0, 6, 9, 0

Xổ số Sóc Trăng

Thứ tư ngày 01-07-2020
Đặc biệt 395233 Đầu Đuôi
0 0, 4
Giải nhất 53348 1
Giải nhì 00700 2 9, 2, 3, 7
Giải ba 83865 73529 3 3
Giải tư 73389 98968 15822 4 8, 2
31723 06951 07060 89694 5 1
Giải năm 3727 6 5, 8, 0
Giải sáu 5842 0998 8879 7 9
Giải bảy 304 8 9, 9
Giải tám 89 9 4, 8

Xổ số Sóc Trăng

Thứ tư ngày 24-06-2020
Đặc biệt 257300 Đầu Đuôi
0 0, 8, 2
Giải nhất 20810 1 0, 4, 8
Giải nhì 05831 2 3, 5, 9
Giải ba 95223 26085 3 1, 1, 2
Giải tư 55931 66154 00491 4 7, 5
41566 92514 50918 32125 5 4
Giải năm 8747 6 6
Giải sáu 9008 0545 1332 7
Giải bảy 029 8 5
Giải tám 02 9 1

Xổ số Sóc Trăng

Thứ tư ngày 17-06-2020
Đặc biệt 979294 Đầu Đuôi
0 3, 6
Giải nhất 84003 1 7, 5, 1
Giải nhì 92578 2
Giải ba 86936 51606 3 6, 7
Giải tư 89617 87115 32937 4
07767 29572 01875 76286 5 6, 1
Giải năm 1611 6 7
Giải sáu 2356 2980 8051 7 8, 2, 5
Giải bảy 091 8 6, 0
Giải tám 91 9 4, 1, 1

Xổ số Sóc Trăng

Thứ tư ngày 10-06-2020
Đặc biệt 960330 Đầu Đuôi
0 7, 4, 8, 4
Giải nhất 73507 1
Giải nhì 65549 2 1
Giải ba 10104 24177 3 0
Giải tư 11058 42940 16395 4 9, 0, 5
87956 94321 46370 41774 5 8, 6
Giải năm 0745 6 0, 1
Giải sáu 1908 3460 7461 7 7, 0, 4, 1
Giải bảy 504 8
Giải tám 71 9 5

Xổ số Sóc Trăng

Thứ tư ngày 03-06-2020
Đặc biệt 090838 Đầu Đuôi
0
Giải nhất 52582 1 9
Giải nhì 07654 2
Giải ba 85190 41840 3 8, 4, 8
Giải tư 93371 98099 86299 4 0, 0, 1
24176 39373 79785 15234 5 4, 5
Giải năm 0162 6 2
Giải sáu 9938 4240 6841 7 1, 6, 3
Giải bảy 055 8 2, 5
Giải tám 19 9 0, 9, 9

Xổ số Sóc Trăng

Thứ tư ngày 27-05-2020
Đặc biệt 874919 Đầu Đuôi
0 6, 0
Giải nhất 01947 1 9, 9, 0, 1
Giải nhì 42206 2
Giải ba 93064 49235 3 5, 1, 1
Giải tư 88900 93431 87292 4 7, 6
37119 17151 40855 59410 5 1, 5, 6
Giải năm 7046 6 4, 5
Giải sáu 2765 2131 8756 7
Giải bảy 981 8 1
Giải tám 11 9 2

Xổ số Sóc Trăng

Thứ tư ngày 20-05-2020
Đặc biệt 463945 Đầu Đuôi
0 6, 5
Giải nhất 30330 1 6, 7
Giải nhì 35876 2 7
Giải ba 39206 90605 3 0, 5
Giải tư 41353 76835 64557 4 5, 3, 9
25616 46917 06543 02374 5 3, 7, 4, 8
Giải năm 7849 6
Giải sáu 4679 0854 5527 7 6, 4, 9
Giải bảy 558 8
Giải tám 92 9 2

Xổ số Sóc Trăng

Thứ tư ngày 13-05-2020
Đặc biệt 223329 Đầu Đuôi
0 4, 4
Giải nhất 75192 1 0, 8
Giải nhì 79453 2 9
Giải ba 16338 00045 3 8
Giải tư 77682 62356 60292 4 5, 4
79444 84881 40904 83910 5 3, 6, 7
Giải năm 2818 6 6, 4
Giải sáu 5566 2264 0494 7
Giải bảy 304 8 2, 1
Giải tám 57 9 2, 2, 4