Xổ số Sóc Trăng

Thứ tư ngày 25-03-2020
Đặc biệt 200347 Đầu Đuôi
0
Giải nhất 91091 1 5
Giải nhì 35626 2 6, 0, 9
Giải ba 34320 45145 3 0
Giải tư 57871 59230 54570 4 7, 5, 7
20784 73286 78352 86029 5 2, 8, 6, 0
Giải năm 3198 6
Giải sáu 2447 9558 6756 7 1, 0
Giải bảy 915 8 4, 6
Giải tám 50 9 1, 8

Xổ số Sóc Trăng

Thứ tư ngày 18-03-2020
Đặc biệt 455086 Đầu Đuôi
0 6, 9
Giải nhất 84851 1 3, 8
Giải nhì 88989 2 9, 0
Giải ba 63113 09865 3 3
Giải tư 45029 16218 72442 4 2, 0
96633 53106 30686 85640 5 1
Giải năm 3967 6 5, 7, 2, 7
Giải sáu 0662 0674 3409 7 4
Giải bảy 320 8 6, 9, 6
Giải tám 67 9

Xổ số Sóc Trăng

Thứ tư ngày 11-03-2020
Đặc biệt 080617 Đầu Đuôi
0 4, 0, 0
Giải nhất 72164 1 7, 6
Giải nhì 36504 2
Giải ba 56381 21263 3 9, 3, 8
Giải tư 24139 35933 19600 4 8, 0, 2, 4
53148 09538 16000 78040 5 8, 3
Giải năm 1458 6 4, 3
Giải sáu 2516 0393 3653 7
Giải bảy 142 8 1
Giải tám 44 9 3

Xổ số Sóc Trăng

Thứ tư ngày 04-03-2020
Đặc biệt 642445 Đầu Đuôi
0 8, 5
Giải nhất 53718 1 8
Giải nhì 42208 2
Giải ba 97145 97360 3 4
Giải tư 63443 68657 50274 4 5, 5, 3
11889 38934 96186 65187 5 7, 1
Giải năm 6897 6 0
Giải sáu 5888 6874 8505 7 4, 4, 0
Giải bảy 251 8 9, 6, 7, 8
Giải tám 70 9 7

Xổ số Sóc Trăng

Thứ tư ngày 26-02-2020
Đặc biệt 115338 Đầu Đuôi
0 5, 4, 3, 2
Giải nhất 22112 1 2
Giải nhì 49605 2
Giải ba 41504 68456 3 8, 8, 2
Giải tư 93792 67249 21687 4 9, 7, 6
46364 51847 30546 14903 5 6, 4
Giải năm 5654 6 4, 6, 3
Giải sáu 7066 1138 5102 7
Giải bảy 763 8 7
Giải tám 32 9 2

Xổ số Sóc Trăng

Thứ tư ngày 19-02-2020
Đặc biệt 409161 Đầu Đuôi
0 1, 3, 6
Giải nhất 56301 1
Giải nhì 79676 2 7
Giải ba 45556 13169 3 9
Giải tư 02151 35203 62891 4 9
89688 07927 24639 03187 5 6, 1, 2
Giải năm 8377 6 1, 9
Giải sáu 0296 6349 3852 7 6, 7
Giải bảy 306 8 8, 7
Giải tám 92 9 1, 6, 2

Xổ số Sóc Trăng

Thứ tư ngày 12-02-2020
Đặc biệt 142942 Đầu Đuôi
0 8, 3, 8
Giải nhất 45161 1 7
Giải nhì 12769 2 3
Giải ba 83870 90608 3
Giải tư 54341 76182 03440 4 2, 1, 0, 2, 0
27057 22242 01403 17477 5 7
Giải năm 1990 6 1, 9, 5
Giải sáu 6417 7065 4740 7 0, 7
Giải bảy 108 8 2
Giải tám 23 9 0

Xổ số Sóc Trăng

Thứ tư ngày 05-02-2020
Đặc biệt 360834 Đầu Đuôi
0 0, 1
Giải nhất 06593 1 3, 2
Giải nhì 73100 2 6, 5, 9
Giải ba 95737 05677 3 4, 7
Giải tư 33501 89613 68512 4 7
49367 39770 01447 71795 5 0
Giải năm 6926 6 7
Giải sáu 2775 4297 0225 7 7, 0, 5
Giải bảy 829 8
Giải tám 50 9 3, 5, 7

Xổ số Sóc Trăng

Thứ tư ngày 29-01-2020
Đặc biệt 865547 Đầu Đuôi
0 5, 4
Giải nhất 51491 1 2
Giải nhì 56688 2 2, 8
Giải ba 62522 80096 3
Giải tư 93844 84666 10812 4 7, 4, 0, 3
08805 96656 54240 46078 5 6, 0
Giải năm 7304 6 6, 4
Giải sáu 6628 9450 07477 7 8, 7
Giải bảy 443 8 8
Giải tám 64 9 1, 6

Xổ số Sóc Trăng

Thứ tư ngày 22-01-2020
Đặc biệt 502669 Đầu Đuôi
0 2
Giải nhất 56202 1
Giải nhì 70857 2 8, 9, 3
Giải ba 60635 99164 3 5, 2, 6, 7
Giải tư 12932 52747 75628 4 7
79569 69729 08770 86992 5 7
Giải năm 8796 6 9, 4, 9
Giải sáu 7996 8936 5373 7 0, 3
Giải bảy 937 8
Giải tám 23 9 2, 6, 6