Xổ số Tây Ninh

Thứ năm ngày 26-03-2020
Đặc biệt 213852 Đầu Đuôi
0 0, 5, 0
Giải nhất 06614 1 4
Giải nhì 50441 2 3
Giải ba 73293 57363 3 6
Giải tư 83950 30781 53169 4 1, 1
61798 56741 42877 48123 5 2, 0
Giải năm 4536 6 3, 9, 1
Giải sáu 2500 2972 1961 7 7, 2
Giải bảy 205 8 1
Giải tám 00 9 3, 8

Xổ số Tây Ninh

Thứ năm ngày 19-03-2020
Đặc biệt 819735 Đầu Đuôi
0
Giải nhất 86679 1 3
Giải nhì 98163 2 9, 1
Giải ba 83295 15629 3 5
Giải tư 80794 22576 43452 4
23287 18713 83579 24679 5 2, 1
Giải năm 3251 6 3, 7
Giải sáu 0877 4582 0197 7 9, 6, 9, 9, 7
Giải bảy 321 8 7, 2
Giải tám 67 9 5, 4, 7

Xổ số Tây Ninh

Thứ năm ngày 12-03-2020
Đặc biệt 444253 Đầu Đuôi
0 0, 9
Giải nhất 64654 1 7, 5, 9
Giải nhì 87874 2 5
Giải ba 65553 84400 3 2, 2
Giải tư 37895 27209 17671 4
59325 60817 48615 00887 5 3, 4, 3, 4
Giải năm 8787 6
Giải sáu 9319 8132 7732 7 4, 1
Giải bảy 754 8 7, 7
Giải tám 92 9 5, 2

Xổ số Tây Ninh

Thứ năm ngày 05-03-2020
Đặc biệt 888846 Đầu Đuôi
0 8, 7
Giải nhất 69484 1 8
Giải nhì 98976 2
Giải ba 54557 43691 3 0, 1
Giải tư 24730 77708 85457 4 6
61607 71631 59271 18953 5 7, 7, 3, 0, 4, 3
Giải năm 2618 6 2
Giải sáu 5950 0197 8454 7 6, 1
Giải bảy 062 8 4
Giải tám 53 9 1, 7

Xổ số Tây Ninh

Thứ năm ngày 27-02-2020
Đặc biệt 163106 Đầu Đuôi
0 6, 8, 0
Giải nhất 99189 1 4, 8, 1, 3, 8, 3
Giải nhì 34455 2
Giải ba 79014 60746 3 9
Giải tư 74608 56448 10045 4 6, 8, 5
14262 34718 21139 42476 5 5
Giải năm 5111 6 2
Giải sáu 9613 5880 8200 7 6
Giải bảy 418 8 9, 0
Giải tám 13 9

Xổ số Tây Ninh

Thứ năm ngày 20-02-2020
Đặc biệt 709658 Đầu Đuôi
0 9, 4
Giải nhất 62064 1
Giải nhì 88421 2 1, 9, 6, 2, 1
Giải ba 27209 40229 3 0
Giải tư 03097 20526 00122 4
37284 80821 93181 19379 5 8
Giải năm 6172 6 4, 1
Giải sáu 6130 8904 4061 7 9, 2
Giải bảy 999 8 4, 1, 4
Giải tám 84 9 7, 9

Xổ số Tây Ninh

Thứ năm ngày 13-02-2020
Đặc biệt 392121 Đầu Đuôi
0 3
Giải nhất 43313 1 3, 3, 5, 9, 6
Giải nhì 37170 2 1, 5, 2
Giải ba 19841 83025 3
Giải tư 09355 06749 50922 4 1, 9, 3, 6
20343 56703 63752 03546 5 5, 2
Giải năm 7797 6
Giải sáu 6784 1613 1415 7 0
Giải bảy 119 8 4
Giải tám 16 9 7

Xổ số Tây Ninh

Thứ năm ngày 06-02-2020
Đặc biệt 857911 Đầu Đuôi
0 6
Giải nhất 60490 1 1, 1, 1
Giải nhì 73911 2 4
Giải ba 20397 35566 3
Giải tư 00574 80984 86845 4 5, 3
64783 82443 50594 44624 5 8, 4
Giải năm 8358 6 6
Giải sáu 6293 8806 2678 7 4, 8
Giải bảy 954 8 4, 3
Giải tám 11 9 0, 7, 4, 3

Xổ số Tây Ninh

Thứ năm ngày 30-01-2020
Đặc biệt 275350 Đầu Đuôi
0 8, 7, 1
Giải nhất 66479 1
Giải nhì 13034 2 5, 7
Giải ba 80253 71353 3 4, 0
Giải tư 71278 02388 66599 4
62108 06825 87750 93576 5 0, 3, 3, 0
Giải năm 4607 6 2
Giải sáu 9227 5296 9001 7 9, 8, 6
Giải bảy 430 8 8
Giải tám 62 9 9, 6

Xổ số Tây Ninh

Thứ năm ngày 23-01-2020
Đặc biệt 297377 Đầu Đuôi
0
Giải nhất 86266 1 0, 5
Giải nhì 59390 2 3, 5, 1
Giải ba 93951 47762 3
Giải tư 50877 98123 15597 4 1
17970 60325 50541 49261 5 1
Giải năm 4781 6 6, 2, 1
Giải sáu 0110 4679 0893 7 7, 7, 0, 9
Giải bảy 315 8 1
Giải tám 21 9 0, 7, 3