Xổ số Thừa Thiên Huế

Thứ hai ngày 30-03-2020
Đặc biệt 381455 Đầu Đuôi
0 1, 3
Giải nhất 57756 1 3, 6, 7
Giải nhì 46230 2 5, 4
Giải ba 60537 64001 3 0, 7
Giải tư 55403 24975 24225 4 8, 2
24048 15461 79113 99176 5 5, 6
Giải năm 4842 6 1
Giải sáu 6016 2671 5692 7 5, 6, 1
Giải bảy 924 8
Giải tám 17 9 2

Xổ số Thừa Thiên Huế

Thứ hai ngày 23-03-2020
Đặc biệt 524007 Đầu Đuôi
0 7, 8, 2, 4, 8
Giải nhất 03770 1 7, 9, 1, 1
Giải nhì 60108 2 2, 3, 3
Giải ba 16402 30197 3 4
Giải tư 90634 23117 58143 4 3, 7
29719 20247 34011 26904 5 9
Giải năm 1922 6
Giải sáu 9608 1123 0723 7 0
Giải bảy 759 8
Giải tám 11 9 7

Xổ số Thừa Thiên Huế

Thứ hai ngày 16-03-2020
Đặc biệt 690355 Đầu Đuôi
0
Giải nhất 48928 1 7, 1
Giải nhì 94866 2 8
Giải ba 53341 80017 3 8, 6, 9
Giải tư 85795 18782 16869 4 1, 2, 1
87538 49636 20942 11579 5 5, 5
Giải năm 4411 6 6, 9
Giải sáu 0439 0770 6755 7 9, 0
Giải bảy 341 8 2
Giải tám 96 9 5, 6

Xổ số Thừa Thiên Huế

Thứ hai ngày 09-03-2020
Đặc biệt 745361 Đầu Đuôi
0 7, 9, 9
Giải nhất 46948 1 3
Giải nhì 99688 2 7
Giải ba 34277 05285 3 2, 9
Giải tư 12186 58507 89869 4 8
72527 45195 38259 65209 5 9
Giải năm 2913 6 1, 9, 8, 1
Giải sáu 0968 5209 0361 7 7
Giải bảy 632 8 8, 5, 6
Giải tám 39 9 5

Xổ số Thừa Thiên Huế

Thứ hai ngày 02-03-2020
Đặc biệt 737783 Đầu Đuôi
0 8
Giải nhất 04724 1
Giải nhì 70971 2 4, 8, 0, 3, 8
Giải ba 19037 99877 3 7
Giải tư 50293 77665 51128 4 7
20866 04520 28185 63294 5 4
Giải năm 0708 6 5, 6, 9
Giải sáu 5054 0869 0647 7 1, 7
Giải bảy 523 8 3, 5
Giải tám 28 9 3, 4

Xổ số Thừa Thiên Huế

Thứ hai ngày 24-02-2020
Đặc biệt 828017 Đầu Đuôi
0 8, 9
Giải nhất 07017 1 7, 7, 7
Giải nhì 90330 2 5, 4
Giải ba 55308 79455 3 0, 8
Giải tư 61591 06317 72638 4 1
23625 60697 09763 11162 5 5
Giải năm 3441 6 3, 2, 8
Giải sáu 0094 2568 0424 7
Giải bảy 609 8 5
Giải tám 85 9 1, 7, 4

Xổ số Thừa Thiên Huế

Thứ hai ngày 17-02-2020
Đặc biệt 658149 Đầu Đuôi
0 8, 0, 0
Giải nhất 15356 1 1
Giải nhì 36074 2 9, 9
Giải ba 56762 47911 3
Giải tư 41445 19194 84050 4 9, 5, 6, 8, 5
20029 23429 76908 58146 5 6, 0
Giải năm 0194 6 2
Giải sáu 3000 3948 5545 7 4
Giải bảy 000 8
Giải tám 90 9 4, 4, 0

Xổ số Thừa Thiên Huế

Thứ hai ngày 10-02-2020
Đặc biệt 986281 Đầu Đuôi
0 5, 2, 1
Giải nhất 63805 1 7
Giải nhì 88382 2 5, 5, 8, 5
Giải ba 49802 68191 3 0
Giải tư 77130 30171 79398 4 4, 9
11844 54967 27449 23225 5 2
Giải năm 6325 6 7
Giải sáu 7117 9928 8852 7 1
Giải bảy 101 8 1, 2
Giải tám 25 9 1, 8

Xổ số Thừa Thiên Huế

Thứ hai ngày 03-02-2020
Đặc biệt 810522 Đầu Đuôi
0
Giải nhất 28060 1 5, 9, 9
Giải nhì 01391 2 2
Giải ba 60291 95587 3 6, 8, 5, 0
Giải tư 16015 83955 38377 4 0, 1, 0
85836 55040 15638 95041 5 5
Giải năm 4019 6 0
Giải sáu 1535 8540 2270 7 7, 0
Giải bảy 330 8 7
Giải tám 19 9 1, 1

Xổ số Thừa Thiên Huế

Thứ hai ngày 27-01-2020
Đặc biệt 467901 Đầu Đuôi
0 1, 2, 0, 6, 7
Giải nhất 63677 1 9
Giải nhì 11902 2 8, 5
Giải ba 67637 54058 3 7, 0
Giải tư 51169 74994 46319 4
51630 10600 21128 01592 5 8
Giải năm 8206 6 9
Giải sáu 2087 1907 5025 7 7, 2, 0
Giải bảy 872 8 7
Giải tám 70 9 4, 2