Xổ số Tiền Giang

Chủ nhật ngày 28-06-2020
Đặc biệt 347226 Đầu Đuôi
0 4
Giải nhất 46424 1 6, 9
Giải nhì 97890 2 6, 4, 1, 0
Giải ba 78441 21004 3 7
Giải tư 98940 37072 19770 4 1, 0
47675 64816 07521 85520 5
Giải năm 6569 6 9
Giải sáu 1291 6137 1419 7 2, 0, 5, 4
Giải bảy 574 8 9
Giải tám 89 9 0, 1

Xổ số Tiền Giang

Chủ nhật ngày 21-06-2020
Đặc biệt 447212 Đầu Đuôi
0 0, 0, 5
Giải nhất 99976 1 2, 3, 9
Giải nhì 14600 2 7
Giải ba 12685 20900 3 4, 3
Giải tư 92562 42005 18486 4
13366 90034 62813 50298 5 0, 4
Giải năm 4619 6 2, 6
Giải sáu 6627 7250 0133 7 6
Giải bảy 754 8 5, 6, 5
Giải tám 85 9 8

Xổ số Tiền Giang

Chủ nhật ngày 14-06-2020
Đặc biệt Đầu Đuôi
0
Giải nhất 1 9, 3
Giải nhì 2 2, 8, 3
Giải ba 3 6
Giải tư 25653 83380 45822 4
51380 64236 57175 5 3
Giải năm 6628 6
Giải sáu 4923 3019 7596 7 5, 7
Giải bảy 677 8 0, 0
Giải tám 13 9 6

Xổ số Tiền Giang

Chủ nhật ngày 07-06-2020
Đặc biệt 238471 Đầu Đuôi
0 7, 9
Giải nhất 75056 1 6, 6
Giải nhì 22207 2 6, 0
Giải ba 53673 64516 3
Giải tư 82459 50493 03949 4 9, 1, 9, 3
03541 06916 13760 32349 5 6, 9, 1
Giải năm 8726 6 0
Giải sáu 7443 0251 4009 7 1, 3
Giải bảy 797 8
Giải tám 20 9 3, 7

Xổ số Tiền Giang

Chủ nhật ngày 31-05-2020
Đặc biệt 627498 Đầu Đuôi
0 2, 7, 9, 9
Giải nhất 53235 1 4, 7, 7
Giải nhì 47002 2
Giải ba 63989 99207 3 5
Giải tư 49249 34571 94880 4 9, 1, 9
92359 91309 61714 63963 5 9
Giải năm 4441 6 3
Giải sáu 6449 6275 4717 7 1, 5
Giải bảy 109 8 9, 0
Giải tám 17 9 8

Xổ số Tiền Giang

Chủ nhật ngày 24-05-2020
Đặc biệt 192571 Đầu Đuôi
0
Giải nhất 51332 1
Giải nhì 75597 2 3, 0, 8
Giải ba 57472 11768 3 2, 9
Giải tư 31542 67740 38797 4 2, 0, 3
94523 55681 30743 56720 5 7
Giải năm 6939 6 8
Giải sáu 3790 4057 5595 7 1, 2
Giải bảy 028 8 1, 4
Giải tám 84 9 7, 7, 0, 5

Xổ số Tiền Giang

Chủ nhật ngày 17-05-2020
Đặc biệt 762189 Đầu Đuôi
0 9
Giải nhất 70691 1 9, 4, 2, 8
Giải nhì 13719 2 8, 6
Giải ba 52414 11153 3 5, 5, 8
Giải tư 24754 08928 04135 4 0
62940 34197 26826 35612 5 3, 4
Giải năm 4376 6
Giải sáu 8635 2018 8709 7 6
Giải bảy 382 8 9, 2
Giải tám 38 9 1, 7

Xổ số Tiền Giang

Chủ nhật ngày 10-05-2020
Đặc biệt 046218 Đầu Đuôi
0 6, 4
Giải nhất 76890 1 8, 8, 9, 1
Giải nhì 55722 2 2
Giải ba 00418 76597 3
Giải tư 95243 86571 32643 4 3, 3
85906 97777 75994 68668 5 8
Giải năm 0204 6 8, 5
Giải sáu 9365 5619 2458 7 1, 7
Giải bảy 399 8
Giải tám 11 9 0, 7, 4, 9

Xổ số Tiền Giang

Chủ nhật ngày 03-05-2020
Đặc biệt 057036 Đầu Đuôi
0
Giải nhất 00485 1 1, 9, 3, 4
Giải nhì 18884 2
Giải ba 62835 85191 3 6, 5, 3, 3, 9
Giải tư 85633 61194 15211 4 5
56591 46433 77199 81619 5 4, 4
Giải năm 1354 6
Giải sáu 4454 7045 7239 7
Giải bảy 513 8 5, 4
Giải tám 14 9 1, 4, 1, 9

Xổ số Tiền Giang

Chủ nhật ngày 29-03-2020
Đặc biệt 916813 Đầu Đuôi
0 3, 3, 2, 4, 2
Giải nhất 65703 1 3
Giải nhì 23922 2 2
Giải ba 14448 13052 3
Giải tư 21941 74703 12002 4 8, 1, 5, 9
06845 06858 65260 65154 5 2, 8, 4
Giải năm 5204 6 0
Giải sáu 5249 1977 2385 7 7
Giải bảy 097 8 5
Giải tám 02 9 7

Xổ số Tiền Giang

Chủ nhật ngày 22-03-2020
Đặc biệt 006288 Đầu Đuôi
0 3
Giải nhất 10544 1
Giải nhì 95172 2 4
Giải ba 50534 52048 3 4, 1
Giải tư 65687 80879 38546 4 4, 8, 6, 9
16959 02503 17573 88061 5 9
Giải năm 1131 6 1, 7
Giải sáu 0987 3024 6249 7 2, 9, 3
Giải bảy 467 8 8, 7, 7
Giải tám 99 9 9

Xổ số Tiền Giang

Chủ nhật ngày 15-03-2020
Đặc biệt 314656 Đầu Đuôi
0
Giải nhất 48974 1 3
Giải nhì 42378 2 1
Giải ba 16358 98758 3 4, 9
Giải tư 96686 76874 99134 4 1, 3, 5
71121 09913 00941 58043 5 6, 8, 8, 2, 6
Giải năm 0752 6 6
Giải sáu 1245 4039 6381 7 4, 8, 4
Giải bảy 666 8 6, 1
Giải tám 56 9

Xổ số Tiền Giang

Chủ nhật ngày 08-03-2020
Đặc biệt 824764 Đầu Đuôi
0 0, 8
Giải nhất 32280 1 7, 2, 8
Giải nhì 78200 2 2, 6
Giải ba 41517 11655 3 2
Giải tư 05522 82926 66175 4
46612 10271 25318 01477 5 5, 0
Giải năm 5371 6 4, 4
Giải sáu 0875 2664 8850 7 5, 1, 7, 1, 5
Giải bảy 632 8 0
Giải tám 08 9

Xổ số Tiền Giang

Chủ nhật ngày 01-03-2020
Đặc biệt 508839 Đầu Đuôi
0 9, 9
Giải nhất 40744 1 1
Giải nhì 59074 2 5, 1
Giải ba 09796 07925 3 9
Giải tư 90849 01178 61488 4 4, 9, 6
01362 09194 35175 10209 5 6
Giải năm 1911 6 2
Giải sáu 5709 8570 7956 7 4, 8, 5, 0
Giải bảy 621 8 8
Giải tám 46 9 6, 4

Xổ số Tiền Giang

Chủ nhật ngày 23-02-2020
Đặc biệt 115934 Đầu Đuôi
0 8
Giải nhất 59268 1 8, 9, 8, 2
Giải nhì 19235 2 3, 6
Giải ba 72968 63118 3 4, 5
Giải tư 54108 41557 46523 4 6, 8
90453 31319 55018 48846 5 7, 3, 6
Giải năm 2912 6 8, 8
Giải sáu 5048 2356 2076 7 6
Giải bảy 926 8
Giải tám 97 9 7

Xổ số Tiền Giang

Chủ nhật ngày 16-02-2020
Đặc biệt 504311 Đầu Đuôi
0 4
Giải nhất 56438 1 1, 0, 1
Giải nhì 81467 2 2
Giải ba 89110 84760 3 8, 3, 1
Giải tư 66411 39464 45370 4
40822 54733 83557 09004 5 7, 7, 1
Giải năm 6077 6 7, 0, 4
Giải sáu 0499 2076 1357 7 0, 7, 6
Giải bảy 351 8
Giải tám 31 9 9

Xổ số Tiền Giang

Chủ nhật ngày 09-02-2020
Đặc biệt 741078 Đầu Đuôi
0
Giải nhất 30754 1 5
Giải nhì 50588 2 1, 4, 9
Giải ba 67662 39854 3 9, 5
Giải tư 84765 77986 79721 4
82539 12624 01935 25392 5 4, 4
Giải năm 0896 6 2, 5
Giải sáu 2415 3471 4788 7 8, 1
Giải bảy 885 8 8, 6, 8, 5
Giải tám 29 9 2, 6

Xổ số Tiền Giang

Chủ nhật ngày 02-02-2020
Đặc biệt 966571 Đầu Đuôi
0
Giải nhất 87428 1 0, 6, 5
Giải nhì 00095 2 8, 8, 5
Giải ba 93444 41110 3 2
Giải tư 18483 92528 99141 4 4, 1, 9
27760 84716 41387 79194 5 8
Giải năm 5958 6 0
Giải sáu 3332 3215 2449 7 1, 1
Giải bảy 271 8 3, 7
Giải tám 25 9 5, 4

Xổ số Tiền Giang

Chủ nhật ngày 26-01-2020
Đặc biệt 039590 Đầu Đuôi
0 9, 9
Giải nhất 99061 1 9
Giải nhì 52119 2 1, 2
Giải ba 01645 52321 3 5
Giải tư 37461 68335 94457 4 5, 0
24150 11622 79740 82783 5 7, 0, 4
Giải năm 2009 6 1, 1, 8
Giải sáu 6954 1468 0809 7 5
Giải bảy 085 8 3, 5
Giải tám 75 9 0

Xổ số Tiền Giang

Chủ nhật ngày 19-01-2020
Đặc biệt Đầu Đuôi
0
Giải nhất 1
Giải nhì 2
Giải ba 3
Giải tư 4
5
Giải năm 6
Giải sáu 7
Giải bảy 8
Giải tám 9