Xổ số Trà Vinh

Thứ sáu ngày 27-03-2020
Đặc biệt 253409 Đầu Đuôi
0 9, 3, 5, 5
Giải nhất 86703 1 1, 9
Giải nhì 02424 2 4, 4, 6
Giải ba 65405 72235 3 5, 3, 8
Giải tư 75299 87924 31161 4 2
18211 11633 66642 83919 5
Giải năm 6095 6 1
Giải sáu 0076 6726 1338 7 6, 7
Giải bảy 477 8
Giải tám 05 9 9, 5

Xổ số Trà Vinh

Thứ sáu ngày 20-03-2020
Đặc biệt 230658 Đầu Đuôi
0
Giải nhất 84327 1
Giải nhì 17385 2 7
Giải ba 81776 45771 3 6
Giải tư 05456 31676 42652 4 8, 4
16936 37248 53883 04655 5 8, 6, 2, 5, 4
Giải năm 5544 6 0
Giải sáu 9384 0076 6360 7 6, 1, 6, 6
Giải bảy 554 8 5, 3, 4, 2
Giải tám 82 9

Xổ số Trà Vinh

Thứ sáu ngày 13-03-2020
Đặc biệt 438648 Đầu Đuôi
0 3, 2, 9
Giải nhất 83703 1 9
Giải nhì 68058 2
Giải ba 52019 31730 3 0, 2
Giải tư 87950 25791 34102 4 8, 8
83509 61596 25848 30977 5 8, 0
Giải năm 2532 6 1
Giải sáu 0879 8677 9861 7 7, 9, 7
Giải bảy 885 8 5, 8
Giải tám 88 9 1, 6

Xổ số Trà Vinh

Thứ sáu ngày 06-03-2020
Đặc biệt 118268 Đầu Đuôi
0 2, 7, 8
Giải nhất 21497 1
Giải nhì 38602 2 6
Giải ba 21855 03584 3 1, 1
Giải tư 49357 55647 09096 4 7, 9
94475 21407 48555 34531 5 5, 7, 5
Giải năm 2231 6 8
Giải sáu 0183 6384 5708 7 5
Giải bảy 726 8 4, 3, 4
Giải tám 49 9 7, 6

Xổ số Trà Vinh

Thứ sáu ngày 28-02-2020
Đặc biệt 606590 Đầu Đuôi
0 6, 7
Giải nhất 80686 1 0, 8
Giải nhì 87538 2 8
Giải ba 17750 12610 3 8, 8
Giải tư 83999 06674 59228 4
26759 88795 24006 58138 5 0, 9, 4
Giải năm 4254 6 2
Giải sáu 4181 4798 9862 7 4
Giải bảy 507 8 6, 1
Giải tám 18 9 0, 9, 5, 8

Xổ số Trà Vinh

Thứ sáu ngày 21-02-2020
Đặc biệt 976073 Đầu Đuôi
0
Giải nhất 50742 1 4, 6, 7
Giải nhì 13427 2 7, 6, 4
Giải ba 38526 50864 3 0, 1, 7
Giải tư 74114 92824 60843 4 2, 3, 6
13730 93946 50288 39216 5
Giải năm 7717 6 4
Giải sáu 4831 5598 1899 7 3, 4
Giải bảy 037 8 8
Giải tám 74 9 8, 9

Xổ số Trà Vinh

Thứ sáu ngày 14-02-2020
Đặc biệt 391151 Đầu Đuôi
0 7, 8
Giải nhất 74364 1 5, 3, 2
Giải nhì 93482 2 5, 5
Giải ba 92815 90313 3
Giải tư 23707 68741 45512 4 1, 6, 7, 3
40699 92146 97172 40125 5 1
Giải năm 7863 6 4, 3
Giải sáu 6294 2747 8925 7 2
Giải bảy 643 8 2
Giải tám 08 9 9, 4

Xổ số Trà Vinh

Thứ sáu ngày 07-02-2020
Đặc biệt 221227 Đầu Đuôi
0 6, 7
Giải nhất 14211 1 1, 6, 6
Giải nhì 36479 2 7, 9, 4, 7, 5, 7
Giải ba 11665 91616 3
Giải tư 43129 43678 00945 4 5
20524 92816 84027 16606 5
Giải năm 1325 6 5
Giải sáu 4378 6194 5527 7 9, 8, 8
Giải bảy 181 8 1
Giải tám 07 9 4

Xổ số Trà Vinh

Thứ sáu ngày 31-01-2020
Đặc biệt 213336 Đầu Đuôi
0 9
Giải nhất 03133 1 7
Giải nhì 37369 2 2
Giải ba 80378 22533 3 6, 3, 3, 0, 0
Giải tư 81581 04572 83895 4
49766 07352 94379 17009 5 2
Giải năm 4722 6 9, 6
Giải sáu 7177 7887 5117 7 8, 2, 9, 7
Giải bảy 330 8 1, 7
Giải tám 30 9 5

Xổ số Trà Vinh

Thứ sáu ngày 24-01-2020
Đặc biệt 586971 Đầu Đuôi
0 4, 4, 5
Giải nhất 41353 1
Giải nhì 60133 2 8, 5, 0, 1, 6
Giải ba 09028 76644 3 3, 1
Giải tư 60325 27604 31320 4 4, 5
97761 47977 79504 16831 5 3
Giải năm 2905 6 1, 1
Giải sáu 9861 0845 9921 7 1, 7
Giải bảy 826 8 6
Giải tám 86 9