Xổ số Vĩnh Long

Thứ sáu ngày 27-03-2020
Đặc biệt 301015 Đầu Đuôi
0
Giải nhất 01442 1 5, 4
Giải nhì 43856 2 2
Giải ba 78122 66033 3 3, 5, 3, 6, 4
Giải tư 48196 86992 32189 4 2, 4, 7
74835 48294 38033 03936 5 6
Giải năm 9277 6 0
Giải sáu 6144 2734 9547 7 7
Giải bảy 914 8 9
Giải tám 60 9 6, 2, 4

Xổ số Vĩnh Long

Thứ sáu ngày 20-03-2020
Đặc biệt 211721 Đầu Đuôi
0 9, 3
Giải nhất 51909 1 8, 1, 6
Giải nhì 53418 2 1, 7, 6, 0
Giải ba 76881 36603 3 4
Giải tư 62469 66327 65591 4 3
67026 68986 00085 39643 5
Giải năm 4411 6 9
Giải sáu 7190 5734 5620 7
Giải bảy 683 8 1, 6, 5, 3
Giải tám 16 9 1, 0

Xổ số Vĩnh Long

Thứ sáu ngày 13-03-2020
Đặc biệt 951651 Đầu Đuôi
0 4, 1, 1
Giải nhất 09304 1
Giải nhì 31288 2 5
Giải ba 18130 00287 3 0, 5, 9
Giải tư 56070 40257 96825 4 7
58897 33947 98735 41475 5 1, 7
Giải năm 0270 6
Giải sáu 3939 3401 2395 7 0, 5, 0
Giải bảy 391 8 8, 7
Giải tám 01 9 7, 5, 1

Xổ số Vĩnh Long

Thứ sáu ngày 06-03-2020
Đặc biệt 628165 Đầu Đuôi
0 3
Giải nhất 51963 1 2, 2, 7, 6
Giải nhì 25212 2 3, 4, 0
Giải ba 05003 98688 3 1
Giải tư 17123 40531 18586 4 7
77412 71865 94224 07717 5
Giải năm 4271 6 5, 3, 5
Giải sáu 8020 7499 4286 7 1
Giải bảy 547 8 8, 6, 6
Giải tám 16 9 9

Xổ số Vĩnh Long

Thứ sáu ngày 28-02-2020
Đặc biệt 348114 Đầu Đuôi
0 0, 7
Giải nhất 85563 1 4
Giải nhì 27376 2 2
Giải ba 30845 48068 3 1
Giải tư 23800 98447 55931 4 5, 7, 3
34407 02553 07178 09484 5 3, 5
Giải năm 2582 6 3, 8, 3
Giải sáu 0255 5622 3243 7 6, 8, 9
Giải bảy 979 8 4, 2
Giải tám 63 9

Xổ số Vĩnh Long

Thứ sáu ngày 21-02-2020
Đặc biệt 153238 Đầu Đuôi
0 4, 9, 9
Giải nhất 16104 1 8, 4
Giải nhì 10095 2 1
Giải ba 85739 64659 3 8, 9, 5
Giải tư 62480 29021 43318 4 9
36035 48809 54682 68909 5 9
Giải năm 6914 6 2
Giải sáu 6273 7749 1762 7 3, 3, 6
Giải bảy 773 8 0, 2
Giải tám 76 9 5

Xổ số Vĩnh Long

Thứ sáu ngày 14-02-2020
Đặc biệt 993867 Đầu Đuôi
0 4, 3
Giải nhất 31714 1 4, 3
Giải nhì 91956 2 4
Giải ba 50959 40865 3 0
Giải tư 34347 33830 19355 4 7, 7, 0
99124 85186 87674 51913 5 6, 9, 5, 6
Giải năm 3847 6 7, 5
Giải sáu 6804 8856 2486 7 4
Giải bảy 040 8 6, 6
Giải tám 03 9

Xổ số Vĩnh Long

Thứ sáu ngày 07-02-2020
Đặc biệt 371296 Đầu Đuôi
0 9, 8
Giải nhất 29131 1 1, 5, 4
Giải nhì 90121 2 1, 5
Giải ba 96631 02811 3 1, 1
Giải tư 36041 58715 76680 4 1, 9, 7
22850 77809 62272 28449 5 0
Giải năm 2814 6 6
Giải sáu 9025 9566 3447 7 2
Giải bảy 081 8 0, 1
Giải tám 08 9 6

Xổ số Vĩnh Long

Thứ sáu ngày 31-01-2020
Đặc biệt 989950 Đầu Đuôi
0 9
Giải nhất 60784 1 7
Giải nhì 74609 2 1, 1
Giải ba 46345 82180 3
Giải tư 78770 13380 17346 4 5, 6, 3
52217 97274 05521 06843 5 0, 1, 3
Giải năm 8699 6 1
Giải sáu 5251 1372 3121 7 0, 4, 2
Giải bảy 153 8 4, 0, 0
Giải tám 61 9 9

Xổ số Vĩnh Long

Thứ sáu ngày 24-01-2020
Đặc biệt 721258 Đầu Đuôi
0 4
Giải nhất 60866 1 9, 4, 6
Giải nhì 60831 2
Giải ba 50819 30794 3 1, 0, 2
Giải tư 76614 15542 27130 4 2, 6
92587 97532 07596 83298 5 8, 1
Giải năm 0780 6 6
Giải sáu 7804 9246 2451 7
Giải bảy 716 8 7, 0
Giải tám 93 9 4, 6, 8, 3