Xổ số Vũng Tàu

Thứ tư ngày 01-04-2020
Đặc biệt 351163 Đầu Đuôi
0 7, 8, 7, 8
Giải nhất 92536 1 8
Giải nhì 31899 2
Giải ba 91232 20118 3 6, 2, 6, 1, 5
Giải tư 05871 59707 12293 4 0
73984 07483 78308 73836 5
Giải năm 6081 6 3
Giải sáu 2031 1407 0135 7 1
Giải bảy 440 8 4, 3, 1
Giải tám 08 9 9, 3

Xổ số Vũng Tàu

Thứ ba ngày 31-03-2020
Đặc biệt 351163 Đầu Đuôi
0 7, 8, 7, 8
Giải nhất 92536 1 8
Giải nhì 31899 2
Giải ba 91232 20118 3 6, 2, 6, 1, 5
Giải tư 05871 59707 12293 4 0
73984 07483 78308 73836 5
Giải năm 6081 6 3
Giải sáu 2031 1407 0135 7 1
Giải bảy 440 8 4, 3, 1
Giải tám 08 9 9, 3

Xổ số Vũng Tàu

Thứ ba ngày 24-03-2020
Đặc biệt 614071 Đầu Đuôi
0
Giải nhất 82315 1 5, 8, 5
Giải nhì 59786 2
Giải ba 70374 51618 3 2
Giải tư 39881 59893 85515 4 4
62132 37655 97161 95644 5 5
Giải năm 8697 6 1, 9
Giải sáu 0973 0794 5380 7 1, 4, 3, 3
Giải bảy 169 8 6, 1, 0
Giải tám 73 9 3, 7, 4

Xổ số Vũng Tàu

Thứ ba ngày 17-03-2020
Đặc biệt 339256 Đầu Đuôi
0
Giải nhất 57210 1 0, 2
Giải nhì 86795 2 8
Giải ba 36973 96959 3 2
Giải tư 40663 36172 77270 4
76059 88397 83428 01955 5 6, 9, 9, 5, 5, 1
Giải năm 6855 6 3, 1
Giải sáu 2651 7612 1761 7 3, 2, 0
Giải bảy 699 8
Giải tám 32 9 5, 7, 9

Xổ số Vũng Tàu

Thứ ba ngày 10-03-2020
Đặc biệt 738654 Đầu Đuôi
0 7
Giải nhất 97862 1 2, 6, 7
Giải nhì 60356 2 1
Giải ba 68552 01781 3 7, 8
Giải tư 93607 11751 24067 4 9
62774 43355 65737 31149 5 4, 6, 2, 1, 5, 7
Giải năm 0757 6 2, 7
Giải sáu 3112 8338 4921 7 4
Giải bảy 616 8 1
Giải tám 17 9

Xổ số Vũng Tàu

Thứ ba ngày 03-03-2020
Đặc biệt 931881 Đầu Đuôi
0 5
Giải nhất 60915 1 5, 4, 7
Giải nhì 54997 2 6, 7
Giải ba 94305 20039 3 9, 0, 4
Giải tư 97714 16230 97351 4 6
78874 13626 63851 65317 5 1, 1
Giải năm 4780 6 1
Giải sáu 4334 5027 1893 7 4
Giải bảy 246 8 1, 0
Giải tám 61 9 7, 3

Xổ số Vũng Tàu

Thứ ba ngày 25-02-2020
Đặc biệt 514370 Đầu Đuôi
0 6, 0, 6, 1
Giải nhất 89630 1 1, 8, 0
Giải nhì 78006 2 2, 9
Giải ba 14822 80100 3 0, 1
Giải tư 99011 64829 45518 4
32098 97571 04590 24810 5 3
Giải năm 5061 6 1
Giải sáu 2153 0006 7131 7 0, 1
Giải bảy 101 8
Giải tám 90 9 8, 0, 0

Xổ số Vũng Tàu

Thứ ba ngày 18-02-2020
Đặc biệt 737854 Đầu Đuôi
0 6, 5, 4
Giải nhất 48838 1 8
Giải nhì 02474 2 7, 4
Giải ba 12057 65332 3 8, 2, 6, 6, 8, 7
Giải tư 33106 74636 43205 4
45427 47736 07904 58593 5 4, 7
Giải năm 4971 6
Giải sáu 5324 6787 5918 7 4, 1
Giải bảy 938 8 7
Giải tám 37 9 3

Xổ số Vũng Tàu

Thứ ba ngày 11-02-2020
Đặc biệt 266431 Đầu Đuôi
0
Giải nhất 58753 1 1
Giải nhì 45971 2 0
Giải ba 50160 10389 3 1, 2, 2, 4
Giải tư 50811 17545 18532 4 5, 5
85432 80460 17099 34520 5 3
Giải năm 4762 6 0, 0, 2, 8
Giải sáu 4568 7370 1986 7 1, 0
Giải bảy 734 8 9, 6
Giải tám 45 9 9

Xổ số Vũng Tàu

Thứ ba ngày 04-02-2020
Đặc biệt 437318 Đầu Đuôi
0 5, 1, 9
Giải nhất 07565 1 8, 9
Giải nhì 27440 2 4
Giải ba 56334 85866 3 4, 1
Giải tư 24677 28153 36554 4 0
70054 05305 68692 83572 5 3, 4, 4
Giải năm 7801 6 5, 6, 1
Giải sáu 1809 6019 8024 7 7, 2
Giải bảy 631 8
Giải tám 61 9 2